Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/83063
Authors: 
Year of Publication: 
2000
Series/Report no.: 
IME Working Paper No. 8
Publisher: 
University of Southern Denmark, Department of Environmental and Business Economics (IME), Esbjerg
Abstract: 
Igennem en næsten 50 års periode deltog Jørgen Henrik Gelting aktivt i den økonomiske debat i Danmark. Som en af foregangsmændene i introduktionen af den keynesianske revolution i Danmark skete hans indblanding i debatten – såvel den rent fagøkonomiske som mere alment overfor den brede offentlighed – altid med den realøkonomiske udvikling for øje. En tilfredsstillende beskæftigelsessituation med en samtidig fornuftig betalingsbalanceudvikling var et meget væsentligt økonomisk politisk mål for Gelting. Teoretisk markerede han sig på mindst to fronter. Dels som den førte, der genopdagede og reformulerede det balancerede budgetteorem i 1941. Dels ved sin disputats Finansprocessen i det økonomiske kredsløb fra 1948, hvori han præsenterer en systematisk gennemgang af økonomisk politik og den keynesianske indkomstdannelsesproces.
Document Type: 
Working Paper
Appears in Collections:

Files in This Item:
File
Size
78.23 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.