Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/77959
Title (translated): 
Diagnosis of Participation in Culture in Podlaskie Voivodship
Authors: 
Poleszczuk, Jan
Sztop-Rutkowska, Katarzyna
Kiszkiel, Łukasz
Klimczuk, Andrzej
Mejsak, Rafał Julian
Winiecka, Katarzyna
Year of Publication: 
2012
Abstract: 
"Celem diagnozy było: - przeprowadzenie badań dostarczających pełnej i rzetelnej wiedzy z zakresu potrzeb kulturalnych mieszkańców woj. podlaskiego; - wskazanie głównych barier uczestnictwa w kulturze wysokiej; - ilościowo-jakościowe określenie wizerunku instytucji kulturalnych, w tym Teatru Dramatycznego, i ocena ich działalności artystycznej; - zmierzenie poziomu kapitał kulturowego regionu na podstawie wskaźnika korzystania przez mieszkańców woj. podlaskiego z instytucji kulturalnych."
Abstract (Translated): 
The purpose of diagnosis was: conduct studies that provide full and accurate knowledge of the cultural needs of the residents of Podlasie Voivodship; identify the main barriers to participation in high culture; quantitative and qualitative definition of cultural institutions image, including the Drama Theatre, and the evaluation of their artistic activity; measure the region's cultural capital by an index of cultural institutions use by residents of Podlasie Voivodship.
Subjects: 
Podlasie Region
Social Capital
High Culture
Cultural Capital
Artists
Cultural Institutions
Culture
Creativity
Mass Culture
Cultural Participation
Cultural Policy
Cultural Services
JEL: 
L38
A14
Z1
Creative Commons License: 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Document Type: 
Research Report
Appears in Collections:
Social Media Mentions:

Files in This Item:

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.