Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/64024
Authors: 
Lovio, Raimo
Year of Publication: 
2002
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 804
Abstract: 
Etlatieto Oy, VTT:n Teknologian tutkimuksen ryhmä, Finpro ja HKKK toteuttavat vuosina 2002 - 2005 projektin Monikansalliset yritykset Suomen innovaatiojärjestelmän toimijoina (MEFIS), jossa analysoidaan yritysten teknologisen kehittämistyön kansainvälistymisen vaikutuksia yritysten teknologiajohtamiseen, Suomen kansalliseen innovaatiojärjestelmään ja teknologiapolitiikan uudistamistarpeisiin. Projekti on osa KTM:n ja Tekesin rahoittamaa ProAct-tutkimusohjelmaa. Tässä julkaisussa raportoidaan projektin ensivaiheessa toteutettujen yrityshaastattelujen tuloksia. Tällä aineistonkeruukierroksella on haastateltu konsernitason tutkimus- ja teknologiajohtajia 11 suomalaisessa monikansallisessa yrityksessä. Lisäksi tietoa on kerätty 5 muusta suuryrityksestä. Selvityksen mukaan 16 suuren yrityksen t&k-toiminnasta jo 44 % tehdään ulkomailla. Ulkomaiset t&k-yksiköt ovat syntyneet pääasiassa yritystostojen kautta. Yksiköitä sijaitsee eniten Yhdysvalloissa, Ruotsissa ja Saksassa. Ulkomaisten tutkimusyksiköiden synty ei ole vähentänyt yritysten kotimaista tutkimuspanostusta. Tutkittujen yritysten kannalta Suomi on edelleen varsin kilpailukykyinen t&k-ympäristö sekä kustannusten että tutkimusresurssien laadun suhteen.
Abstract (Translated): 
Etlatieto, VTT Group for Technology Studies, Finpro and Helsinki School of Economics will jointly carry out a project called Multinational Enterprises and the Finnish Innovation System (Mefis) during 2002 - 2005. The study looks at the R&D activities of multinational enterprises from firm, national innovation system and technology policy perspectives. The project is a part of the ProAct technology programme financed by the TEKES, the National Technology Agency and Ministry for Industry and Commerce. This publication reports some results of the first round firm level data collection in the project including inteviews with corporate technology managers in eleven Finnish multinationals and five other companies. According to the data about 44 % of R&D expenditures by these 16 companies was used abroad in 2001. Foreign R&D units are still established mainly in connection with acquisitions, and USA, Sweden and Germany are the most popular host countries. At least so far, foreign R& D activities have not reduced R&D investments in Finland. Finland seems to be rather competitive R&D environment in cost and quality terms.
Subjects: 
Monikansalliset yritykset
tutkimus- ja kehittämistoiminta
t&k
kansainvälistyminen
kansallinen innovaatiojärjestelmä
Multinational enterprises
internationalization
R&D
national innovation system
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
297.84 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.