Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/64021
Authors: 
Lovio, Raimo
Jääskeläinen, Jari
Laurila, Juha
Lilja, Kari
Year of Publication: 
2006
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1035
Abstract: 
KTM:n ja Tekesin ProAct-ohjelman rahoittamassa ETLAtiedon ja Helsingin kauppakorkeakoulun yhteisprojektissa on tutkittu usean vuoden seurantatutkimuksella globalisaation vaikutuksia Varkauden kaupunkiin. Tutkimuksella tuodaan esiin globalisaation alueellisia vaikutuksia suomalaisten vanhojen teollisuuspaikkakuntien näkökulmasta. Aiemmin tehdyt analyysit päätyivät optimistisiin tuloksiin. Varkaudessa sijaitsevien liiketoimintojen siirtyminen ulkomaisten yritysten omistukseen ei heikentänyt kaupungin kehitysmahdollisuuksia. Nyt raportoitavan analyysin perusteella tilanne on kääntynyt huonompaan suuntaan. Syy ei ole ulkomaisessa omistuksessa, vaan syyt liittyvät Suomeen. Toisaalta globalisaatio vahvistaa Suomen sisällä korkeakoulupaikkakuntien asemaa suhteessa vanhoihin teollisuuspaikkakuntiin. Toisaalta Varkauteen vaikuttaa Suomen heikentyvä asema metsäteollisuuden investointikohteena sekä konepajatyön sijaintimaana. Varkaus ei ole kuitenkaan kriisissä ja positiivisiakin kehityskulkuja on nähtävissä.
Subjects: 
globalisaatio, ulkomainen omistus, vanhat teollisuuspaikkakunnat
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.