Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/64020
Authors: 
Möttönen, Tuomas
Year of Publication: 
2005
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 974
Abstract: 
Tutkimuksessa tarkastellaan eduskunnan vuonna 2004 päättämän yritys- ja pääomaverouudistuksen poliittisia ja taloudellisia tietoperustoja. Tutkimuksessa kuvataan, minkälaiseen informaatioon yritys- ja pääomaverouudistus perustui ja miten poliittinen ja taloudellinen tietoperusta vaikuttivat päätöksen syntymiseen. Tutkimuksessa tuodaan esille kolmen eri verotyöryhmän loppuraporttien esittämät ehdotukset. Niitä ovat: Kilpailukykyiseen verotukseen -raportti (ns. Arvelan työryhmä), Verotus kansainvälisessä toimintaympäristössä -raportti (ns. Leppäsen työryhmä) ja Työllisyystyöryhmän loppuraportti (ns. Sailaksen työryhmä). Raporttien esityksiä pidetään taloudellisena tietoperustana. Poliittisena tietoperustana pidetään ennen vuoden 2003 eduskuntavaaleja käytyä veropoliittista keskustelua ja puolueiden vaaliohjelmia. Tutkimuksen mukaan yritys- ja pääomaverouudistuksesta on löydettävissä vaikutteita molemmista tietoperustoista. Uudistuksen valmisteluvaiheessa korostui taloudellinen tietoperusta, koska poliitikot eivät olleet mukana valmistelutyöryhmissä. Vaalikeskustelussa korostui poliittinen informaatio. Vaalien jälkeen tapahtuneessa päätöksentekoprosessissa näkyi taas taloudellinen informaatio ja lopullinen päätös oli pääosin työryhmien ehdotusten mukainen.
Subjects: 
talouspoliittinen päätöksenteko, yritys- ja pääomaverouudistus, eduskuntavaalit 2003, uusi poliittinen taloustiede, julkisen valinnan teoria
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
457.69 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.