Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/64010
Authors: 
Widgrén, Mika
Napel, Stefan
Year of Publication: 
2001
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 771
Abstract: 
Traditional power indices are not suited to take account of explicit preferences, strategic interaction, and particular decision procedures. This paper studies a new way to measure decision power, based on fully specified spatial preferences and strategic interaction in an explicit voting game with agenda setting. We extend the notion of inferior players to this context, and introduce a power index which
Abstract (Translated): 
Tavanomaiset valtaindeksit eivät pysty ottamaan huomioon pelaajien preferenssien, strategisten tekijöiden tai pelin proseduraalisen rakenteen merkitystä vaikutusvallan kannalta. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan uudenlaista tapaa mitata vaikutusvaltaa perustuen pelaajien spatiaalisiin preferensseihin. Tutkimuksessa laajennetaan niin sanottu inferioristen pelaajien käsite kattamaan spatiaaliset äänestyspelit, joille määritellään tämän jälkeen pelaajan vaa’ankieliasemaan perustuva valtamitta. Tämä poikkeaa tähänastisista spatiaalisten äänestyspelien valtatarkastelusta, joissa vaikutusvaltaa on yleensä pyritty arvioimaan pelin lopputuloksen ja pelaajien ideaalilopputuloksen välisen etäisyyden perusteella.
Subjects: 
like the traditional ones
ei-kooperatiiviset pelit
spatiaalinen äänestäminen
strateginen valta
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
310.25 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.