Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/64008
Authors: 
Pajarinen, Mika
Rouvinen, Petri
Ylä-Anttila, Pekka
Year of Publication: 
2006
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1045
Abstract: 
T&k:lle mahdollisesti suunnattavien verokannustimien vaikutusten arviointi etukäteen on vaikeaa, koska järjestelmän yksityiskohtia ei ole tiedossa ja eri toimijoiden reaktioihin liittyy epävarmuutta. Tässä raportissa sovellettu lähestymistapa perustuu yrityskyselyihin sekä tulosten ekonometriseen ja tilastolliseen analyysiin. Vaikkei selviä tuloksia suuntaan tai toiseen saada, nousee aiemmasta kirjallisuudesta ja tehdystä analyysista muutamia mielenkiintoisia johtopäätöksiä. Teollisuusmaissa t&k:n verokannustimet ovat yleistyneet vauhdilla viime vuosina, eikä trendin kääntymisestä ole merkkejä. Vaikka suora tuki ja verokannustin ovat periaatteessa toistensa vaihtoehtoja, käytännössä ne esiintyvät yhdessä ja niiden suuruuden välillä havaitaan lievä positiivinen yhteys. Verokannustimiin liittyvä tutkimus on hajanaista, mutta yleisesti ottaen kannustin näyttäisi lisäävän t&k:ta muutamia prosentteja sen määrää enemmän. Niin kotimaiset kuin kansainväliset yrityskyselytulokset viittaavat siihen, että yritykset pitävät t&k:n verokannustimista ja uskovat niiden lisäävän t&ktoimintaa. Jos vaihtoehtoina olisivat t&k:n suora tuki ja verokannustimet, hieman yli puolet yrityksistä pitäisi kannustimia parempina. Kasvuhakuiset, innovatiiviset ja yhteistyötä harjoittavat yritykset reagoivat voimakkaammin innovaatiotoiminnan julkiseen tukemiseen; sillä, käytetäänkö suoraa tukea vai verokannustinta, ei näyttäisi olevan merkittävää eroa.
Subjects: 
Yritysverotus, tutkimus ja kehitys, innovaatiotoiminta, yritystuet, verokannustimet
JEL: 
D21
D78
H25
K34
O31
O38
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
344.91 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.