Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/64004
Authors: 
Urrila, Penna
Year of Publication: 
2001
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 780
Abstract: 
Suhdanneindikaattorit ovat muuttujia, joilla pyritään kuvaamaan ja ennustamaan talouden kehitystä, erityisesti sen käännepisteitä. Indikaattorit perustuvat tyypillisesti esimerkiksi yrityksille tai kuluttajille tehtyihin tiedusteluihin, joiden avulla kerätystä aineistosta lasketaan tunnuslukuja indikaattoreina käytettäväksi. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suhdanneindikaattoreiden yleisiä ominaisuuksia, esitellään tunnetuimpia suhdannetiedusteluja sekä kuvataan menetelmiä, joilla indikaattoreiden toimivuutta voidaan analysoida. Esityksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva suhdanneindikaattoreista ja niiden käytöstä talouskehityksen ennustamiseen. Selvityksessä analysoidaan tarkemmin Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton suhdannebarometrikyselyn aineistoa, erityisesti niin sanotun suhdannenäkymäkysymyksen toimivuutta talouskehityksen ennustajana. Suhdannenäkymäkysymystä käytetään yleisesti ennakoivana suhdanneindikaattorina, mikä on tutkimuksen tulosten mukaan hyvin perusteltua. Tämän suhdannebarometrin kysymyksen saldoluku on korreloinut erittäin hyvin teollisuustuotannon muutosten kanssa, ja se on myös ennustanut teollisuustuotannon käännepisteet varsin tarkasti. Tutkimuksen loppuosassa tarkastellaan todennäköisyystyyppisiä suhdanneindikaattoreita, jotka ovat eräitä perinteisten indikaattoreiden sovelluksia ja joilla pyritään suhdannekäänteiden todennäköisyyksien arviointiin. Esimerkkinä on konstruoitu yksinkertainen todennäköisyystyyppinen indikaattori suomalaisella aineistolla sekä tarkasteltu sen osuvuutta. – suhdanneindikaattorit ; suhdannevaihtelut ; taloudelliset ennusteet
Abstract (Translated): 
Business cycle indicators are variables which describe and forecast macroeconomic development, especially turning points in time series. They are typically computed on business and consumer survey data. This study describes the general characteristics of business cycle indicators, presents some widely known indicators as well as methods to evaluate indicator performance. The aim of this paper is to provide an overview on business cycle indicators and their use in economic forecasting. The business tendency survey carried out by the Confederation of Finnish Industry and Employers is analysed more thoroughly with an emphasis on the question on business outlooks. This survey question is widely used as a leading business cycle indicator, and it is found out that the responses correlate highly with the change in industrial production. They also predict accurately cyclical turning points in industrial production time series. Probability indicators, which estimate turning point probabilities and which are applications of traditional business cycle indicators are also described in this paper. As an example, a simple probability indicator based on Finnish data is computed and its performance is evaluated.
Subjects: 
business cycle indicators
business cycle
economic forecasts
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
440.46 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.