Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/64002
Authors: 
Ruuskanen, Olli-Pekka
Year of Publication: 
2005
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 967
Abstract: 
Keskustelunaloitteessa tarkastellaan työn vastaanottamisen kannattavuutta tilanteessa, jossa vapaa-aikaan sisältyvän kotityöhön käytettävän ajan väheneminen otetaan huomioon työllistymispäätöstä tehtäessä. Laskelmissa verrataan nettotulojen ja laskennallisen kotityön arvon muutosta työttömänä ja siirryttäessä osa-aika- tai kokopäivätyöhön. Laskelmat tehdään miehille ja naisille erikseen, koska sekä keskimääräinen markkinatyöstä tarjottu palkkataso että ajankäyttö eroavat sukupuolten välillä. Tulokseksi saadaan, että viime vuosina toimeenpannut uudistukset ovat lieventäneet kannustinloukkuja ja siten myös menetetyn ajan arvon huomioonottavat kannustinloukut ovat lieventyneet. On kuitenkin tiettyjä tilanteita, joissa työllistymisestä seuraava käytettävissä olevien tulojen muutos ei riitä korvaamaan menetettyä laskennallista kotityön arvoa. Pääsääntöisesti työtä kannattaa ottaa aina vastaan. Poikkeuksena ovat lapsiperheiden äidit, joiden työtön mies saa joko peruspäivärahaa tai kodinhoidontukea. Toinen ryhmä on päiväkodissa olevien lasten yksinhuoltajaäidit, joiden kannattaa ottaa vain osa-aikatyötä vastaan, mutta ei kokopäivätyötä.
Abstract (Translated): 
This discussion paper provides new calculations on the impact of the value of lost housework on the decision to become employed. The idea is to compare the difference between the net income from market work and the unemployment benefits that have been extended to include an imputed value of household production. These calculations are done for males and females separately. This is because market wage rates for a given work arrangement differ between males and females as does the amount of housework done. The changes implemented during the 1990’s in the eligibility, duration and level of benefits have virtually eliminated incentive traps in Finland even accounting for household production. However, there are some cases where incentives to become employed are still low or the only viable work arrangement is part-time work.
Subjects: 
Kannustinloukut
työttömyys
ajankäyttö
kotityö
Incentive traps
unemployment
time-use
housework
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
202.92 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.