Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63997
Authors: 
Hernesniemi, Hannu
Viitamo, Esa
Year of Publication: 
2006
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers 1039
Abstract: 
Osana Sitran Ympäristöohjelmaa Sitra tilasi Etlatieto Oy:ltä selvityksen pääomasijoittamisesta ympäristöliiketoimintaan ja sen tilastoinnin kehittämisestä. Aiemmin ohjemassa on tehty selvitys Suomen ympäristöliiketoiminnasta ja sen tilastoinnin kehittämisestä. Ympäristöliiketoiminta on yksi maailmantalouden kasvualoista. Suurimmat markkinat ovat Pohjois- Amerikassa ja Euroopassa, mutta Aasiassa kasvu on nopeinta. Puhtaiden teknologioiden valmistuksessa Eurooppa on kilpailukykyinen. Maailman 500 suurimmasta pääomasijoittajasta 28 % oli tehnyt sijoituksia ympäristöliiketoimintaan, mikä on vajaa puolet suosituimpaan alaan, ohjelmistoteollisuuteen sijoittaneista. Seuraavana viitenä vuotena sijoitukset ympäristöteknologiaan kasvavat nopeimmin. Suomessa tehtiin 41 sijoitusta 26:een ympäristöliiketoiminnan yritykseen vuosina 1998 – 2005. Kokonaissijoitukset olivat 85 miljoonaa euroa. Ympäristöteknologiayrityksille tehdyssä kyselyssä ilmeni, että parin seuraavan vuoden kuluessa pääomasijoituksia haluaa kaksinkertainen yritysmäärä. Pääomasijoitukset ympäristöliiketoimintaan ehdotetaan selvitettäväksi Suomen pääomasijoitusyhdistyksen kyselyn yhteydessä vuosittain. Lisäksi ehdotetaan, että vastaavaan tapaan tiedot kerättäisiin muissakin Euroopan pääomasijoitusyhdistyksen jäsenmaissa, jolloin saataisiin vertailukelpoista ja läpinäkyvää tilastotietoa koko Euroopasta. Lisäksi olisi kerättävä ympäristöliiketoiminnan yrityksiltä määrävälein tietoa pääomasijoitusten tarpeesta ja suhtautumisesta pääomasijoittamiseen.
Subjects: 
pääomasijoittaminen, ympäristöliiketoiminta, puhtaat teknologiat, tilastointi, Suomi
JEL: 
L52
Q50
C10
Document Type: 
Working Paper
Social Media Mentions:

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.