Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63996
Authors: 
Paukku, Markus
Year of Publication: 
2000
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 723
Abstract: 
Transatlantic trade relations between the European Union and the United States have evolved rapidly at the close of the 21st century. Alongside the benefits of free trade the relationship has been marred by trade disputes. The WTO arbitration and government and business initiated transatlantic dialogue have been unsuccessful at resolving these disputes. A trade war would have far-reaching consequences for EU-US relations. The US has shown signs of protectionism and there is a potential for tension within the EU regarding trade policy. To avert further escalation the WTO must show leadership. The importance of transatlantic trade disputes is largely exaggerated and with the recovery of the global economy the tension on EUUS trade will decrease.
Abstract (Translated): 
Yhdysvaltain ja Euroopan Unionin väliset kaupalliset suhteet ovat kehittyneet nopeasti 2000-luvulle mentäessä. Vapaakaupan tuomien etujen ohella Atlantin välisiä suhteita ovat kuitenkin häirinneet kaupalliset kiistakysymykset. WTO:n välitysyritykset ja hallitusten ja liike-elämän alulle panemat neuvottelupyrkimykset eivät ole onnistuneet ratkaisemaan näitä kaupallisia kiistakysymyksiä. Kauppasodalla olisi vakavat ja kauaskantoiset seuraamukset EU:n ja USA:n välisille suhteille. USA on osoittanut merkkejä protektionistisista toimista ja EU:n sisällä on nähtävissä mahdollisia kiristymisen merkkejä kaupallisissa suhteissa.. Jotta estettäisiin suhteiden enempi vaikeutuminen , on WTO:n näytettävä johtavuutta. Atlantin välisten kaupallisten kiistakymysten painoarvoa on suuresssa määrin liioilteltu ja globaalitalouden elpyessä EU:n ja USA:n välisten kauppasuhteiden jännittyneisyys tulee vähenemään.
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.