Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63995
Authors: 
Ali-Yrkkö, Jyrki
Martikainen, Olli
Year of Publication: 
2008
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1119
Abstract: 
Tässä selvityksessä tarkastellaan ohjelmisto-alan nykytilaa Suomessa. Tulosten mukaan koko IT-alan osuus Suomen BKT:sta on kaksinkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana. Nykyisin IT-alan osuus BKT:sta on noin 2 prosenttia. Vuonna 2006 IT-alalla oli kaikkiaan noin 8000 yritystä. IT-yritysten yhteenlaskettu Suomen henkilöstömäärä oli 46 000, joista noin 33 000 työskenteli yrityksissä, joiden päätoimialana on ohjelmistot. Selvityksessä tuli esiin se, että näiden ohjelmistoyritysten kannattavuus ja tuottavuus vaihtelevat voimakkaasti yritysten kokoluokittain. Tulokset viittaavat siihen, että keskikokoisten (30-70 henkilöä) ohjelmistoyritysten tuottavuus, tuottavuuden kasvuvauhti ja kannattavuus ovat muita kokoluokkia selvästi alempia. Kaiken kaikkiaan ohjelmistoalan työn tuottavuus näyttäisi olevan melko matalalla tasolla, mikä johtunee ohjelmistojen teon käsityövaltaisuudesta.
Subjects: 
ohjelmisto
ohjelmistoala
IT
tietojenkäsittely
osuus
BKT
merkitys
teollisuus
tuottavuus
kannattavuus
JEL: 
L86
L8
L25
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
162.05 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.