Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63990
Authors: 
Mankinen, Reijo
Rouvinen, Petri
Ylä-Anttila, Pekka
Year of Publication: 
2002
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 829
Abstract: 
Tuottavuuden nousu on Suomessa ollut erityisesti 1990-luvun alun laman jälkeen kansainvälisesti vertaillen hyvin nopeaa. Koko taloudessa työn tuottavuus on noussut 1980- luvun alusta 75–80 % eli noin 2,5 kertaa nopeammin kuin teollisuusmaissa keskimäärin. Palveluissakin tuottavuuden kasvu (60 %) on ollut noin kaksinkertainen vertailumaihin nähden. Nopeasta kasvusta huolimatta palvelusektorin tuottavuuden taso on vielä tuntuvasti kansainvälisen kärjen alapuolella. Joillakin aloilla, kuten teleliikenteessä ja kuljetuksissa, se on kuitenkin kansainvälisesti vertaillen korkea. Tuottavuuserot eri palvelutoimialojen välillä ovat kasvaneet 1990-luvun alun jälkeen. – Palvelut ; tuottavuus ; teknologia
Abstract (Translated): 
Productivity in Finland has been increasing very rapidly since the 1980s. The increase from 1980 to 2001 was as much as 75.80% in the economy as a whole, i.e., 2.5 times more than in the OECD area on average. The growth in the services sector was 60 %, i.e., 2 times more than the industrial countries. average. Despite the rapid increase the productivity level of the Finnish services sector has not yet reached that of the leading countries. In some services industries, e.g., in telecommunications and transportation, the productivity level is, however, very high by international standards. Productivity differences across the service industries have increased since the early 1990s.
Subjects: 
Services
productivity
technology
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
549.17 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.