Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63989
Authors: 
Hyytinen, Ari
Pajarinen, Mika
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers 923
Abstract: 
Using patterns of disagreement between credit rating agencies, Donald P. Morgan (American Economic Review, 2002, Vol. 92, No. 4, pp. 874-888) shows that financial institutions are more opaque than other types of firms. In this paper we employ this novel measure to study the determinants of ‘opacity’ of small and medium sized enterprises (SMEs). We explore them, because a conventional wisdom in the contemporary corporate finance literature postulates that financial constraints are especially acute for younger firms due to their informational opacity. The patterns of disagreement in a large Finnish firm-level panel dataset allow us to render this article of faith to that of fact: The disagreements are inversely related to the age of firms, suggesting that younger SMEs are indeed more ‘opaque’ than older firms. We can also to an extent replicate Morgan’s finding: Two local credit information companies split more often over SMEs from the financial services sector than over other firms. The data also support the idea that the probability of disagreement is highest for those firms who have an intermediate rating, because they are, almost by definition, those whose quality is most difficult to evaluate. – opacity ; small business finance ; financial constraints
Abstract (Translated): 
Luottoluokitusyhtiöt arvioivat yrityksien luottokelposuutta. Koska joidenkin yritysten luottokelpoisuutta on vaikeampia arvioida kuin toisten, saattaa (samaa yritystä arvioitaessa) luottokelpoisuusluokituksissa olla eroja eri luottoluokitusyhtiöiden välillä. Käyttämällä näitä eroja Donald P. Morgan (American Economic Review, 2002, Vol. 92, No. 4, s. 874-888) on osoittanut, että rahoituslaitosten luottokelpoisuus on vaikeammin arvioitavissa muihin yrityksiin verrattuna. Tässä tutkimuksessa sovelletaan tätä luottoluokitusten eroihin perustuvaa mittaria suomalaisten pienten ja keskisuurten (pk-) yritysten ”läpinäkymättömyyden” analysoinnissa. Tutkimme pk-yritysten läpinäkymättömyyttä, koska yritysrahoituskirjallisuudessa on vallalla käsitys, että rahoitusrajoitteet koskevat etenkin nuoria pk-yrityksiä. Syynä tähän todetaan usein olevan se, että nuorista pk-yrityksistä on tyypillisesti saatavilla vain vähän tietoa, joka auttaa luottokelpoisuuden selvittämisessä. Tutkimuksemme vahvistaa tätä näkemystä, sillä voimme osoittaa, että luokitusyhtiöiden erimielisyys luottoluokituksesta on sitä harvinaisempaa, mitä pidempään yritys on toiminut. Tutkimuksessa saadaan myös samankaltainen tulos kuin Morgan on saanut yhdysvaltalaisella aineistolla: luottoluokittajien näkemykset eroavat rahoitussektorin yritysten kohdalla muita useammin. Lisäksi poikkileikkausanalyysin tulokset antavat vahvistusta ajatukselle, että luottoluokittelijoiden erimielisyys on todennäköisintä ”keskitason” luokitusten omaavien yritysten keskuudessa, koska niiden todellisen luottokelpoisuuden arviointi on (lähes määritelmän mukaan) vaikeinta. – yritysrahoitus ; pk-yritykset ; rahoitusrajoitteet
JEL: 
G14
G31
G32
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.