Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63971
Authors: 
Rantala, Olavi
Year of Publication: 
2007
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1070
Abstract: 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yritysten tekemiä ulkoistuksia Suomen teollisuusyrityksissä. Tutkimuksessa tarkastellaan ulkoistusten yleisyyttä ja sitä, mitä toimintoja ulkoistukset ovat koskeneet. Tulosten mukaan teknologiateollisuuden (metalli-, konepaja- ja elektroniikkateollisuuden) yrityksistä keskimäärin 60 prosenttia on ulkoistanut toimintojaan. Muussa teollisuudessa vastaava osuus on 68 prosenttia. Yleisimmin ulkoistukset ovat suuntautuneet kotimaahan. Ulkomaille suuntautuneet ulkoistukset ovat yleisimpiä valmistustoiminnassa. Sen sijaan t&ktoimintaa on ulkoistettu ulkomaille vain harvassa tapauksessa. T&k-toimintaa ulkoistaneista teknologiateollisuuden yrityksistä puolet aikoo lisätä t&k-henkilöstöä Suomessa seuraavan kolmen vuoden aikana. Muissa teknologiateollisuuden yrityksissä vastaava osuus jää selvästi pienemmäksi.
Subjects: 
ulkoistus, laajuus, yleisyys, tuotanto, t&k, tuotekehitys, palvelut, teollisuus
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
100.19 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.