Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63970
Authors: 
Pajarinen, Mika
Rouvinen, Petri
Year of Publication: 
2008
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1118
Abstract: 
Vaikka yritysten välistä verkostomaista yhteistyötä pidetään yleisesti yhtenä niiden liiketaloudellista menestystä tukevana tekijänä, aihetta on tutkittu varsin vähän. Tässä tutkimuksessa hyödynnämme Eurostatin ja kansallisten tilastokeskusten muutaman vuoden takaisessa pilottiprojektissa kerättyä aineistoa asian selvittämiseksi. Tutkimustulostemme perusteella yrityksen verkostoitumisen ja sen kannattavuuden tai kasvun välillä ei näyttäisi olevan selvää yhteyttä. Havaintomme ei välttämättä kerro siitä, etteikö verkostoitumisella olisi merkitystä yritysten liiketoiminnan kannalta, vaan itse tutkimuskysymys jää tämän työn perusteella avoimeksi. Pääjohtopäätöksemme on, että verkostoituminen ei ainakaan automaattisesti tai itsestään tue kannattavuutta tai kasvua; olennaista on verkostoitumisen muoto ja sisältö.
Subjects: 
Verkostoituminen, yritysyhteistyö, ulkoistaminen, kannattavuus, kasvu
JEL: 
D21
L14
L22
L24
L25
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
246.78 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.