Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63969
Authors: 
Hussi, Tomi
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 896
Abstract: 
This study shows that definitions of intellectual capital (IC) provided by the IC experts interviewed have very much in common with the maintenance of work ability (MWA) concept that is the central framework for Finnish occupational health and safety activities. Both concepts include competence, internal structures and relations. Only the emphases differ. IC has a more collective notion of competence than MWA. IC also places more emphasis on the productive aspects, whereas MWA stresses security and wellbeing. The biggest difference is in the way individual health is treated. MWA assumes that health is a very important element of productive capacity, whereas some of the IC experts interviewed ignore it. It is obvious that IC experts have much to learn from MWA experts about how psycho-social health affects people’s innovativeness and productive behaviour. In particular, the study shows how elements of occupational wellbeing are involved in the shift of emphasis from individual to collective competence.
Abstract (Translated): 
Tämä tutkimus osoittaa, että tutkimushaastatteluissa asiantuntijoiden käyttämissä määritelmissä osaamispääomasta on hyvin paljon yhteistä työkykyä ylläpitävän (TYKY) toiminnan käsitteiden kanssa. TYKY-toiminta on Suomessa keskeinen työturvallisuuden ja -terveydenhuollon viitekehys. Kompetenssi liittyy kumpaankin käsitteistöön, mutta painotuksissa on jonkin verran eroa. Osaamispääoman asiantuntijoiden näkemys kompetenssista painottaa yhteisöllistä ulottuvuutta enemmän kuin TYKY-viitekehys. Osaamispääoman kannalta myös tuottavuuteen liittyvät näkökulmat ovat keskeisempiä, kun TYKYn tärkein tavoite puolestaan on turvallisuuden ja työhyvinvoinnin turvaaminen. Suurin ero liittyy siihen, miten terveyden merkitys nähdään näissä käsitteistöissä. TYKYn perusoletuksena on, että terveys on erittäin tärkeä osa-alue tuottavuuden kannalta, kun taas osa haastatelluista osaamispääoman asiantuntijoista sivuuttaa tämän teeman kokonaan. Tutkimuksen pohjalta on helppo havaita, että osaamispääoman asiantuntijoilla on paljon opittavaa psyko-sosiaalisen terveyden vaikutuksista innovatiivisuuteen ja yksilöiden tuottavuuteen. Etenkin työhyvinvoinnin osaalueiden merkitys osaamisen painopisteen siirtymisessä yksilötasolta yhteisöjen ominaisuudeksi tulee uudenlaisella tavalla näkyväksi. – osaamispääoma ; tiedon luominen ; työkykyä lläpitävä toiminta ; työntekijöiden hyvinvointi ; kestävä tuloskehitys
Subjects: 
intellectual capital
knowledge creation
maintenance of work ability
employees’ wellbeing
sustainable economic development
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
376.39 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.