Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63967
Authors: 
Kaitila, Ville
Mankinen, Reijo
Nikula, Nuutti
Year of Publication: 
2006
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1043
Abstract: 
Yksityiset palvelualat tuottavat reilusti yli puolet bruttokansantuotteesta kehittyneissä teollisuusmaissa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ensin yksityisten palvelualojen työn tuottavuuden mittaamista, siihen liittyviä haasteita ja ongelmia sekä tutkimuksen kehityssuuntia. Tämän jälkeen tarkastellaan yksityisten palvelualojen työn tuottavuuden tasoa ja kehitystä kehittyneissä teollisuusmaissa vuosina 1980-2003. Suomen osalta tarkastellaan lisäksi kokonaistuottavuuden kehitystä. Toimialoina analysoidaan kaupanalaa, majoitus- ja ravitsemispalveluja, kuljetuspalveluja, posti- ja teleliikennepalveluja, rahoitus- ja vakuutuspalveluja sekä liike-elämän palveluja. Suomen koko talouden tuottavuuden taso on vertailumaiden keskitasoa, mutta tuottavuuden muutos on ollut parinkymmenen viime vuoden aikana vertailumaiden kärkipäässä. Yksityisissä palveluissa tuottavuuden taso suhteessa vertailumaihin riippuu laskelmassa käytetystä menetelmästä ja lähteestä. Parhaiten kansainvälisessä vertailussa pärjäävät posti- ja teleliikenne- sekä rahoitus ja vakuutuspalvelut. Monella palvelualalla tuottavuuden kasvu on ollut Suomessa hyvin kilpailukykyistä muihin maihin verrattuna.
Subjects: 
Tuottavuus, yksityiset palvelualat, kansainvälinen vertailu
JEL: 
J24
O14
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
624.63 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.