Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63965
Authors: 
Hyytinen, Ari
Takalo, Tuomas
Year of Publication: 
2001
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 776
Abstract: 
Banking system is known to be vulnerable to self-fulfilling crises that are caused by depositors’ coordination failure. We show that transparency regulation may prevent systemic crises by eliminating the possibility of the coordination failure. In principle, transparency regulation in our model works like the deposit insurance in the influential articles by Diamond and Dybvig (1983) and Matutes and Vives (1996), where the deposit insurance may prevent systemic confidence crises.
Abstract (Translated): 
Pankkijärjestelmät saattavat olla epävakaita, koska ne ovat alttiita itsensä toteuttaville kriiseille, joita tallettajien koordinaatio-ongelmat ja epäluottamus pankkijärjestelmää kohtaan saattavat saada aikaan. Tässä tutkimuksessa osoitetaan, että pankkien tiedonantovelvollisuusääntelyllä voidaan estää tämän tyyppisten kriisien syntyminen, sillä pankkitoiminnan avoimuudella voidaan vähentää tilanteita, joissa tallettajien koordinaatio-ongelmat ja odotukset vaikuttavat pankkijärjestelmän toimintaan. Tiedonantovelvollisuusääntely toimii mallissamme periaatteessa vastaavasti kuin talletusvakuutus Diamondin ja Dybvigin (1983) ja Matutesin ja Vivesin (1996) tutkimuksissa, joissa talletusvakuutus vähentää tallettajien luottamuksen romahduksesta syntyviä kriisejä. – pankkitoiminta ; tiedonantovelvollisuus ; pankkitoiminnan avoimuus ; talletusvakuutus ; pankkijärjestelmän turvaverkko
Subjects: 
banking
disclosure
bank transparency
deposit insurance
financial safety net
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.