Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63953
Authors: 
Calonius, Mathias
Year of Publication: 
2002
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 785
Abstract: 
Design is a basic business process, which is often poorly understood. There is no established terminology for design. Desig is defined here to refer to the work of visual designers, excluding the work of engineering designers. General aspects of design in economy and within a company are described. The study gathers together findings from several previous studies about the relatiohship between design and company performance. The relationship is complex and hard to study. The studies’ results support the belief that design has a positive effect on company performance. Design has economic value. A preliminary industry categorization basing on design attributes is presented. The state of design in Finland is discussed in more detail. Design is actively used in only a narrow base of companies. Finnish design consultancy firms are very small and internationally uncompetitive. The use of design should be practiced in a wider base of companies. The design consultancy firms must also solve their competitivity problems. – design ; design consultancy firms ; company performance
Abstract (Translated): 
Muotoilu (design) on liiketoimintaprosessi, joka on usein huonosti ymmärretty. Muotoilun ympäriltä puuttuu vakiintunut terminologia. Tämän raportin yhteydessä muotoilu määritellään visuaalisten suunnittelijoiden työksi. Insinöörisuunnittelijoiden työ jää määritelmän ulkopuolelle. Muotoilun yleisiä merkityksiä ja ominaisuuksia taloudessa ja yrityksen sisällä kuvaillaan. Raportti kerää yhteen useamman aikaisemmin toteutetun tutkimuksen tuloksia, jotka käsittelevät muotoilun ja yrityksen tuloksen välistä yhteyttä. Muotoilu näyttää olevan positiivinen vaikutus yrityksen tulokseen. Muotoilulla on taloudellista arvoa. Raportti esittelee myös alustavan muotoiluun pohjautuvan toimialojen kategorisoinnin. Muotoilun tilaa Suomessa käsitellään yksityiskohtaisemmin. Muotoilua käytetään aktiivisesti ainoastaan harvoissa yrityksissä. Lisäksi suomalaiset muotoilupalveluja tarjoavat yritykset ovat hyvin pieniä ja kansainvälisesti kilpailukyvyttömiä. Muotoilun käyttö tulisi viedä nykyistä laajempaan yrityspohjaan. Muotoilutoimistojen tulisi myös saada ratkaistua niiden kilpailukykyongelmat. – muotoilu ; design ; muotoilutoimistot ; yrityksen tulos
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
218.45 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.