Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63952
Authors: 
Heikkilä, Anni
Piekkola, Hannu
Year of Publication: 
2003
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers No. 867
Abstract: 
Empirical evidence from several countries has shown that full income including the value of household production is more equally distributed than income earned from market work and unearned income. Trends in income distributions during 1988-2000 indicate an increase in economic inequality in Finland. However, the inclusion of the value of household production for a measure of full income partly reverses this trend. Inequality as measured using full income has actually decreased for women. This is despite the increase in unemployment rate as a consequence of the depression of the early 1990s and the increase in capital income of the highest income decile in the end of 1990s. Household work has the greatest equalizing effect for two-adult households. The specialization of genders allows the substitution of women’s household work for paid market work. In two-adult households, women in the highest income decile do, on average, half as much housework, 21 hours per week, as women belonging to the lowest decile, who work 39 hours per week. Single women in the lowest income decile do significantly less household work, 28 hours per week. In fact, household work has a greater equalizing effect for single men than for single women.
Abstract (Translated): 
Tutkimukset monista maista osoittavat, että kokonaistulot sisältäen kotitaloustyön ovat tasaisemmin jakaantuneet kuin ansiotulot tai pääomatulot. Vuodesta 1988 vuoteen 2000 tulonjaon eriarvoisuus Suomessa on kasvanut, kun mittarina käytetään ansiotuloja ja pääomatuloja. Kotitaloustyö huomioiden tulonjaon muutokset ovat olleet huomattavasti vähäisempiä ja eriarvoisuus on jopa vähentynyt naisten osalta. Tämä on tapahtunut huolimatta työttömyysasteen kasvusta laman myötä ja julkisten tulonsiirtojen jäädyttämisestä. Kotitaloustyö tasaa tulonjakoa eniten naimisissa tai avoliitossa olevien osalta. Työnjako miesten ja naisten välillä mahdollistaa sen, että naisten vähentäessä ansiotyötä kotitaloustyön määrä kasvaa. Suurituloisin kymmenys naimisissa tai avoliitossa olevista tekee kotityötä keskimäärin 21 tuntia viikossa, kun pienituloisimman kymmeneksen kotityön määrä peräti 39 tuntia viikossa. Yksinelävillä naisilla kotitaloustyö on jakaantunut tasaisemmin riippumatta ansiotyön määrästä ja alhaisin tulokymmenes tekee keskimäärin 28 tuntia kotityötä viikossa. Itse asiassa kotitaloustyö tasaa jopa enemmän yksinäisten miesten kuin yksinäisten naisten tuloja. – Tulonjako ; kotitaloustyö ; ajankäyttöaineisto ; vapaa-aika
Subjects: 
income distribution
home production
time use research
leisure
JEL: 
D31
J22
J16
J22
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
393.17 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.