Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63947
Authors: 
Kotiranta, Annu
Kovalainen, Anne
Rouvinen, Petri
Year of Publication: 
2007
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1110
Abstract: 
Suomalaisyritysten toimitusjohtajista ja hallitusten puheenjohtajista alle kymmenesosa sekä hallituksen jäsenistä alle neljäsosa on naisia. Laajaan yritysaineistoon perustuvan empiirisen regressioanalyysin perusteella havaitaan, että naistoimitusjohtoinen yritys on keskimäärin noin kymmenen prosenttia vastaavaa miesjohtoista kannattavampi myös lukuisten muiden tekijöiden (kuten yrityskoon ja toimialan) huomioimisen jälkeen. Naisten hallitusosuuden vaikutus on samankaltainen. Hallituksen puheenjohtajan sukupuolella ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä kannattavuuteen. Havainnot perustuvat osittaiskorrelaatioihin; aineistorajoitusten vuoksi syy–seuraus-suhteisiin tai taustalta löytyviin selittäjiin ei oteta kantaa.
Subjects: 
sukupuoli, tasa-arvo, syrjintä, yritys, kannattavuus, hallintotapa
JEL: 
J16
J71
L25
M14
M51
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
321.61 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.