Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63945
Authors: 
Kaitila, Ville
Year of Publication: 
2003
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 865
Abstract: 
The EU15 countries’ real GDP per capita levels adjusted for purchasing power have converged in 1960-2001. Convergence has occurred in two spells, in 1960-73 and 1986-2001, with an interim period of stagnation. We analyse both σ and β convergence and discuss the impact of EU membership, trade and investment. We also analyse how seven accession countries fit into the historical picture of the EU15 area. The CEE countries are well positioned to catch up with the incumbent EU countries. After the mid-1990s an increase in productivity and high investment rates have supported economic growth in the accession countries. Still, the experience of the EU15 countries shows that convergence cannot be taken for granted. – Convergence ; EU ; Accession countries ; Enlargement
Abstract (Translated): 
EU15-maiden henkeä kohti lasketut reaaliset, ostovoimakorjatut bruttokansantuotteet ovat konvergoituneet vuosina 1960-2001. Konvergoitumista on esiintynyt kahdessa jaksossa, vuosina 1960-73 ja 1986-2001, joita erotti ajanjakso, jolloin konvergoitumista ei tapahtunut. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sekä σ- että β-konvergenssia sekä lisäksi EU-jäsenyyden, ulkomaankaupan ja investointien vaikutusta konvergoitumiseen. Tarkastelemme myös sitä, kuinka seitsemän EU-hakijamaan talouskehitys sopii EU15-maiden historialliseen kehitykseen. Hakijamaiden mahdollisuudet kuroa elintasokuilua EU15-maiden kanssa pienemmäksi näyttävät hyviltä. 1990-luvun puolivälin jälkeen tuottavuuden kasvu ja korkea investointiaste ovat tukeneet talouskasvua hakijamaissa. EU15-maiden kokemukset osoittavat kuitenkin, ettei konvergenssia voida kuitenkaan pitää itsestäänselvyytenä. – Konvergenssi ; EU ; hakijamaat ; itälaajeneminen
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.