Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63928
Authors: 
Eerola, Essi
Määttänen, Niku
Year of Publication: 
2003
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 871
Abstract: 
This paper examines strategic alliances (SAs) involving joint investments in and sharing of production capacity. We consider a situation where market entry is limited by the availability of an essential production capacity. New capacity becomes sequentially available, and the incumbent firms may form a strategic alliance in order to jointly invest in it. In this setting, SAs may influence competition in the product market by affecting market entry. We characterize the evolution of the market structure. We also show that SAs need not be anticompetitive. That is, banning SAs may lead to a more concentrated market structure than what would otherwise be the case.
Abstract (Translated): 
Tässä tutkimuksessa analysoimme yritysten välisiä strategisia liittoutumia, jotka mahdollistavat yhteisinvestoinnit tuotannolliseen kapasiteettiin. Tarkastelemme tilannetta, jossa uusien yritysten tuloa markkinoille rajoittaa jonkin välttämättömän kapasiteetin saatavuus. Kun uutta kapasiteettia tulee saataville, sitä voivat hankkia sekä markkinoille pyrkivät että markkinoilla jo toimivat yritykset. Tässä tilanteessa strategiset liittoutumat voivat vaikuttaa kilpailutilanteeseen hankkimalla kapasiteettia ja estämällä siten uusien yritysten pääsyn markkinoille. Kuvaamme markkinarakenteen ja uuden kapasiteetin hinnan kehitystä. Lisäksi osoitamme, että strategiset liittoutumat eivät välttämättä vähennä kilpailua lopputuotemarkkinoilla vaan niiden kieltäminen saattaa johtaa markkinarakenteen keskittymiseen.
Subjects: 
Strategic alliances
Oligopoly
Preemptive investment
Strategiset liittoutumat
Oligopoli
JEL: 
L12
L13
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
279.26 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.