Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63926
Authors: 
Hyytinen, Ari
Kuosa, Iikka
Takalo, Tuomas
Year of Publication: 
2001
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 775
Abstract: 
Although it is widely acknowledged that the benefits of corporate governance reform could be substantial, systematic evidence on such reforms is scant. We both document and evaluate a contemporary corporate governance reform by constructing 18 measures of shareholder and creditor protection for Finland for the period 1980–2000. The measures reveal that shareholder protection has been strengthened whereas creditor protection has been weakened. We also demonstrate how the reform is consistent with a reorganisation of the Finnish financial market in which a bank-centred financial system shifted from relationship-based debt finance towards increasing dominance by the stock market. We find evidence that the development of shareholder protection has been a driver of the reorganisation, whereas the changes in creditor protection have mirrored market developments.
Abstract (Translated): 
Yrityksen ja sen rahoittajien väliset eturistiriidat sekä epäsymmetrinen informaatio vaikeuttavat yritysten mahdollisuuksia saada ulkoista rahoitusta rahoitusmarkkinoilta ja joskus jopa estävät sen täysin. Uusi ns. law and finance -traditio rahoitus-tutkimuksessa on osoittanut, että rahoitussopimuksien sopimuslausekkeiden tehokas täytäntöön pano oikeusjärjestelmässä sekä lainsäädännön tarjoama suoja sijoittajille ovat yksi keskeisimmistä mekanismeista, jotka antavat rahoittajille mahdollisuuden rajoittaa ja valvoa yrityksen ja sen sisäpiirin toimia niin, että ulkoinen rahoitus on mahdollista. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ja arvioidaan yritysten johtamis- ja valvontajärjestelmissä ja erityisesti niitä ja sijoittajien suojaa sääntelevässä lainsäädännössä tapahtuneita muutoksia Suomessa. Aikaisempaa kirjallisuuteen perustuen luomme useita kvantitatiivisia muuttujia kuvaamaan osakesijoittajien ja velkojien suojan muutoksia vuosina 1980-2000. Muuttujat paljastavat, että osakesijoittajien suoja on vahvistunut kun taas velkojien suoja on heikentynyt. Osoitamme, että nämä muutokset ovat yhdenmukaisia Suomen rahoitusjärjestelmän rakennemuutoksen kanssa, jonka seurauksena pankkikeskeinen rahoitusjärjestelmä on muuttunut osakemarkkinapainotteisemmaksi. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että osakesijoittajien suojassa tapahtuneet muutokset ovat olleet osaltaan myö-tävaikuttamassa rahoitusjärjestelmän rakennemuutokseen, kun taas velkojien suojassa tapahtuneet muutokset ovat enemmänkin heijastelleet rahoitusmarkkinaolosuhteiden muutoksia. Tutkimuksessa arvioidaan myös näiden rahoitusjärjestelmän ja lainsäädännön viimeaikaisten muutosten vaikutuksia suomalaiselle yritysrahoitusympäristölle.
Subjects: 
corporate finance
financial intermediation
corporate governance
sijoittajien suoja
yritysrahoitus
oikeusjärjestelmä
lainsäädäntö
JEL: 
E50
G21
G24
G32
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
457.69 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.