Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63918
Authors: 
Mannonen, Pekka
Year of Publication: 
2002
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 830
Abstract: 
According to the contemporary banking theory, it is conceivable that the rapid advance of information technology has shifted the relative competitive status between the market- based and conventional intermediated finance. When trying to enter into the markets traditionally dominated by conventional banks, investment banks have faced an informational barrier to entry caused by the adverse selection effect. Better information technology reduces the signalling costs of direct finance, which lowers this informational barrier of direct finance. Improved information also lowers risk and liquidity premiums of market finance. This will further benefit the investment banks. The traditional incumbent bank could respond to this threat by sacrificing costs in order to improve its screening technology with the purpose of regaining its informational competitiveness end re-establishing the informational barrier. If this is done credibly it may deter the entry. – Banking ; information technology ; adverse selection ; signalling ; screening
Abstract (Translated): 
Modernista pankkiteorian perusteella voidaan päätellä, että informaatioteknologian nopea kehittyminen on voinut muuttaa markkinapohjaisen ja perinteisen pankkirahoituksen välistä kilpailuasemaa. Yrittäessään tunkeutua rahoitusmarkkinoille, jotka ovat olleet perinteisten talletuspankkien hallitsemia, investointipankit ovat kohdanneet informaatioperusteisen markkinoille tulon esteen, joka aiheutuu virheellisen valikoitumisen ongelmasta. Kehittyneempi informaatioteknologia alentaa suoran rahoituksen signalointikustannuksia, mikä alentaa edellä mainittua informaatioperusteista markkinoille tulon estettä. Parantunut informaatio myös pienentää markkinarahoitukseen liittyviä riski- ja likviditeettipreemioita. Tämä hyödyttää edelleen investointipankkeja. Perinteinen monopolipankki voisi vastata tähän uhkaan uhraamalla kustannuksia luottoarviontiteknologiansa parantamiseksi. Tällä tavoin se voisi palauttaa informaatioetuun perustuvan kilpailukykynsä ja pystyttää uudelleen markkinoille tulon esteen. Jos tämä tehdään uskottavasti se voi muodostaa uhan markkinoille tulolle. – Pankkitoiminta ; informaatioteknologia ; virheellinen valikoituminen ; signalointi ; luottoarviointi
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
103.56 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.