Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10419/63912 
Authors: 
Year of Publication: 
2002
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers No. 839
Publisher: 
The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), Helsinki
Abstract: 
The paper combines the short-run link between increases in aggregate demand and growth of GDP, which leads to a reduction in unemployment, with a definition of the equilibrium rate of unemployment that is independent of the growth rate. We first present evidence from the EU and the US that expected changes in the growth rate of GDP do not have, while unexpected shocks do have, an effect on the change in unemployment, in line with the equilibrium rate model. A novel structural model, allowing for this distinction, is then constructed and estimated for the Finnish labour market. We solve for the equilibrium rate of unemployment and the standard error of this estimate, and evaluate policies to lower the still quite high equilibrium rate or to accelerate adjustment towards it. Reducing the replacement rate is a feasible policy option to lower unemployment permanently, although its effects will be felt only slowly. A more competitive product market and a permanent moderation in wage claims also lead to a lower equilibrium level of unemployment. Expansionary demand management policies, even though their effect is neutralised in the medium run, can, if properly designed, accelerate adjustment towards the equilibrium rate. Due to slow adjustment in the labour market, temporary wage restraint and a reduction in payroll taxes are also effective tools over the medium run, although they do not have an effect on the long-run steady state.
Abstract (Translated): 
Tässä tutkimuksessa yhdistetään kokonaiskysynnän ja BKT:n kasvu, joka johtaa työttömyysasteen laskuun, tasapainotyöttömyysasteen määritelmään, joka on riippumaton talouden kasvunopeudesta. Ensiksi esitetään evidenssiä EU:n ja USA:n osalta, joka osoittaa, että tasapainotyöttömyysasteen mallin mukaisesti odotetuilla muutoksilla BKT:ssä ei ole, mutta odottamattomilla muutoksilla on vaikutusta työttömyysasteen muutokseen. Uudenlainen työmarkkinoiden rakenteellinen malli, joka sallii yo. erotuksen, rakennetaan ja estimoidaan Suomen työmarkkinoita koskien. Mallin perusteella ratkaistaan tasapainotyöttömyysasteen arvio ja tähän arvioon liittyvä epävarmuus. Sen jälkeen tutkitaan mallin avulla politiikkoja, joilla voidaan alentaa vielä varsin korkeaa tasapianotyöttömyyttä tai nopeuttaa sopeutumista sitä kohti. Työttömyyden pysyväksi alentamiseksi voidaan alentaa työttömyyskorvausastetta, vaikkakin sen vaikutukset tulevat esiin vain hitaasti. Kilpailullisemmat hyödykemarkkinat ja pysyvästi maltilliset palkkaratkaisut johtavat myös tasapainotyöttömyysasteen alenemiseen. Ekspansiivinen kysynnän säätelypolitiikka, vaikkakin sen vaikutus häipyy keskipitkällä ajalla, voi nopeuttaa sopeutumista kohti tasapainotyöttömyysastetta, jos politiikka mitoitetaan sopivalla tavalla. Työmarkkinoiden hitaan sopeutumisen vuoksi tilapäinen palkkamaltti ja välillisten työvoimakustannusten alentaminen ovat tehokkaita keinoja keskipitkällä ajalla, vaikkakaan ne eivät muuta pitkän ajan tasapainotyöttömyysastetta. – Tasapainotyöttömyysaste ; BKT:n kasvu ; talouspolitiikka
Subjects: 
Equilibrium rate of unemployment
GDP growth
economic policies
JEL: 
E24
E64
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
429.43 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.