Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63895
Authors: 
Eerola, Essi
Määttänen, Niku
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 905
Abstract: 
We analyze housing taxation from a political economy perspective. Our aim is to understand why the US tax system favors owner housing with respect to business capital despite the efficiency losses involved. The starting point of our analysis is the observation that housing wealth is much more evenly distributed than total wealth. We build a simple dynamic general equilibrium model where households vote over the effective capital income tax rates for housing and business capital under a government budget constraint. We calibrate the model so that it roughly matches the joint distribution of total wealth and housing wealth among US households. The median voter turns out to be a household with a large share of his wealth in the form of housing. The key trade-off he faces is that a low tax rate on housing 1) shifts the tax burden to wealthier households but 2) leads to a high tax rate on business capital and hence low wages and high interest rates. In our calibrated model economy, the first effect dominates, and the equilibrium tax rate on housing is much lower than the tax rate on business capital.
Abstract (Translated): 
Tarkastelemme omistusasumisen verotuksellista asemaa poliittisen taloustieteen näkökulmasta. Pyrimme ymmärtämään, miksi verojärjestelmä suosii omistusasumista siitä aiheutuvista tehokkuustappioista huolimatta. Lähtökohtana on havainto, että asuntovarallisuus on paljon tasaisemmin jakautunut kotitalouksien kesken kuin finanssivarallisuus. Asuntovarallisuuden suosiminen finanssivarallisuuden kustannuksella siirtää tämän vuoksi suuren osan verorasituksesta kaikkein varakkaimmille kotitalouksille. Analyysiä varten rakennamme suhteellisen yksinkertaisen, neoklassiseen kasvumalliin perustuvan dynaamisen yleisen tasapainon mallin. Kalibroimme mallin siten, että se replikoi suhteellisen tarkasti kokonais- ja asuntovarallisuuden empiiriset jakaumat yhdysvaltalaisten kotitalouksien keskuudessa. Mallissa taloudenpitäjät äänestävät asuntoverotuksen ja muun pääomaverotuksen suhteesta. Suurin osa mediaaniäänestäjän kokonaisvarallisuudesta on asuntovarallisuutta. Tällöin asuntovarallisuuden suosiminen vähentää hänen omaa verorasitustaan. Toisaalta se myös vähentää tuotannollisen pääoman kertymistä laskien yleistä palkkatasoa ja nostaen korkotasoa. Mallissa ensimmäinen vaikutus dominoi ja poliittis-taloudellisessa tasapainossa omistusasumisen tuottoa verotetaan selvästi finanssivarallisuuden tuottoa kevyemmin. – Asuntoverotus ; pääomaverotus ; poliittinen taloustiede
Subjects: 
Housing taxation
capital taxation
political economy
JEL: 
E62
H31
P16
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
355.18 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.