Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63894
Authors: 
Mankinen, Reijo
Ali-Yrkkö, Jyrki
Ylä-Anttila, Pekka
Year of Publication: 
2001
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 767
Abstract: 
Monet teollisuusmaiden palveluyritykset ovat kansainvälistyneet nopeasti. Viimeisten vuosikymmenten aikana palvelusektorin ulkomaaninvestointien kasvu on ollut nopeampaa kuin teollisuussektorin. Syitä on useita: monet palvelusektorin yritykset ovat seuranneet teollisia asiakasyrityksiään ulkomaille ja kauppaa sekä pääomaliikkeitä on vapautettu. Myös Suomessa palvelusektorin vienti on kasvanut viimeisten vuosikymmenten aikana. Toisaalta tavaraviennin nopea kasvu viimeisten kymmenen vuoden aikana on aiheuttanut sen, että palveluviennin osuus koko viennistä pysyi ennallaan 1990-luvulla. Keskeinen syy yrityksille suunnattujen palvelujen lisääntymiseen liittyy toiminnan ulkoistamiseen ja yritysten erikoistumiseen ydinliiketoimintoihinsa. Monet yrityksen sisällä aiemmin tuotetut palvelut ovat siirtyneet yrityksen ulkopuolelle. Suomalaisten yritysten kansainvälistymisessä keskeisiin aloihin kuuluvat esimerkiksi tietotekniikkapalvelut ja projektivienti. Tulevaisuudessa uusia nopeasti kasvavia palvelualoja voivat olla myös kuluttajapalvelut, esimerkiksi hyvinvointipalvelut. Lisäksi osaamisintensiivisten yrityspalveluiden kansainvälistymisessä on iso potentiaali. Tämä perustuu yrityskohtaiseen erityisosaamiseen, jota palveluyritys voi kartuttaa jatkuvasti oppimalla asiakasyrityksiltään. Ajan mittaan tämä osaamispääoma tuottaa merkittäviä skaalaetuja. – Vienti ; palvelu ; palveluala ; kansainvälistyminen ; suorat sijoitukset
Abstract (Translated): 
Services industries of most industrial economies have rapidly internationalized during the past twenty years. Since the mid-1980s the growth of services sector’s foreign direct investment has been faster than that of the manufacturing sector. There are variety of reasons for the increasing internationalization of the services sector. A number of service companies have internationalized in the wake of their industrial customer companies, and many service companies have specialized in narrow segments where growth is possible only by entering international markets. Moreover, world trade and investment flows have been liberalized. During the past few decades, the exports of services sector have grown in Finland, too. Increasing outsourcing is the key for the growth of business services’ production and exports. In Finland the fastest growing industries in terms of FDI and exports have been construction services, IT-services and telecommunications. In the future, health care services and other personal services might become one of the fast growing service industries. Moreover, knowledge intensive business services have still a huge growth potential. Internationalization and growth of this industry are based on company specific know-how that can be accumulated by organizational learning. Advances in information and communication technologies improve efficiency of service production and enhances international expansion of service industries. – Exports ; service ; internationalization ; globalization ; FDI
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
264.31 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.