Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63889
Authors: 
Heikkilä, Anni
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 961
Abstract: 
This paper examines the regional distribution of the observable and hidden professional competence of engineers and graduates of economics and business administration in Finland. The objective is to determine where the “cutting edge” of Finnish human capital is located. The estimation results show that self-assessed professional competence is significantly lower for highly educated workers whose jobs are in remote regions of Finland. On the other hand, highly educated workers employed outside the capital region regard their ability for more demanding tasks as slightly higher and have more hidden professional competence than the average of all regions. This result suggests that engineers and business graduates working outside the capital region may feel frustrated in their current jobs. When we measure professional competence and ability explained by education, working experience and other components of observable human capital, the most competent engineers and business graduates are found in southern Finland and university cities, as expected.
Abstract (Translated): 
Tämä tutkimus tarkastelee suomalaisten ekonomien ja insinöörien havaittavan ja kätkössä olevan ammatillisen osaamisen alueellista jakaumaa. Tavoitteena on selvittää, minne suomalaisen osaamispääoman terävin kärki on alueellisesti sijoittunut. Estimointitulokset osoittavat, että syrjäseuduilla työskentelevät korkeasti koulutetut arvioivat oman ammatillisen osaamisensa merkitsevästi keskiarvoa alhaisemmaksi. Toisaalta pääkaupunkiseudun ulkopuolella työskentelevät korkeasti koulutetut arvioivat kykynsä nykyistä vaativampiin työtehtäviin hiukan keskiarvoa korkeammaksi. Tämä tulos antaa viitteitä siitä että ekonomit ja insinöörit pääkaupunkiseudun ulkopuolella ovat ainakin osittain turhautuneita työtehtäviinsä. Silloin kun ammatillista osaamista selitetään koulutuksella, työkokemuksella ja muilla havaittavan osaamispääoman komponenteilla, osaavimmat ekonomit ja insinöörit löytyvät odotuksien mukaisesti Etelä-Suomesta ja yliopistokaupungeista.
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
522.84 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.