Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63886
Authors: 
Nykänen, Pia
Year of Publication: 
2008
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1117
Abstract: 
Tutkimuksessa selvitetään nuorten naisten ja miesten urakehityseroja työuran ensimmäisten vuosien aikana. Kuvauksellisessa analyysissä vertaillaan naisten ja miesten ensimmäisen tehtävän vaativuustasoja sekä työmarkkinaliikkuvuutta. Ekonometrinen osuus koostuu ylennyksen ja tehtävänvaihdon todennäköisyyksien estimoinneista paneeliprobit -mallien avulla. Käytettävä aineisto on Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) palkkakyselyihin perustava toimihenkilötilasto, josta on tätä tutkimusta varten poimittu nuoria uusia rekrytointeja. Tutkimuksen tulosten mukaan naisten ja miesten välillä ei ole merkittäviä eroja uran ensimmäisten vuosien aikana. Naiset vaihtavat tehtävää ja saavat ylennyksen yhtä usein kuin miehet. Naiset kuitenkin aloittavat uransa miehiä vähemmän vaativista tehtävistä. Lisäksi naisvaltaiset tehtävät osoittautuivat umpikujiksi. Naisten osuuden nousu tehtävässä pienentää sekä mahdollisuuksia vaihtaa tehtävää että saada ylennys.
Subjects: 
sukupuolten urakehitysero, työmarkkinaliikkuvuus
JEL: 
J16
J62
M51
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
361.29 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.