Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63876
Authors: 
Ali-Yrkkö, Jyrki
Year of Publication: 
2007
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1081
Abstract: 
Tutkimuksessa tarkastellaan Suomessa toimivien ulkomaalaisomisteisten yritysten kehitystä. Vuosina 2001-2003 Suomeen tuli yhteensä 760 ulkomaista yritystä. Tässä työssä selvitetään, miten näiden yritysten toiminta on kehittynyt myöhempinä vuosina. Tutkimuksessa saatiin kaksi merkittävää tulosta. Ensiksi, ulkomaiset uusperustannoin (greenfield) tulleet yritykset ovat lisänneet henkilöstöä keskimäärin 13-15 prosenttia ja liikevaihtoa 10-12 prosenttia enemmän kuin vastaavat kotimaiset yritykset. Tutkimuksen toinen päätulos on, että ulkomaalaisomistuksen vaikutus on erilainen yrityskaupoissa kuin uusperustannoissa. Yrityskauppakohteiden tapauksessa sekä henkilöstön että liikevaihdon kehitys on ollut samanlaista sekä kotimaisissa että ulkomaalaisomisteisissa yksiköissä.
Subjects: 
yrityskauppa, perustaminen, ulkomainen, ulkomaalaisomistus, työllisyys, kasvu, kansainvälinen, Suomi, kehittyminen
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
152.26 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.