Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63872
Authors: 
Ranki, Sinimaaria
Year of Publication: 
2000
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 729
Abstract: 
In this paper, we examine the relationship between the euro exchange rate and domestic inflation in the EMU area. This issue has gained importance as the euro has depreciated around 20 per cent during the first eighteen months of EMU, and is now a serious concern for the European Central Bank (ECB) since it threatens price stability in the EMU area. In the paper, we construct two simple models to illustrate the effect of the exchange rate on export demand, on the one hand, and on inflation rate, on the other hand. Export demand is explained by the exchange rate and by foreign demand, which is captured here by economic growth in the USA. The expected stimulating effect on exports from a depreciating currency does not show in the results. On the other hand, the positive effect of economic growth abroad, i.e., in the USA, shows clearly in the results. The inflation rate, in turn, is explained by the exchange rate, by domestic demand as reflected by industrial production, and by world commodity prices. The results for this equation show that a depreciation of the exchange rate clearly accelerates domestic inflation. An increase in world prices has the same effect, whereas domestic demand shows no clear effect on the inflation rate. This problem could be solved by using the output gap, instead. The most important contribution of the paper is that it applies basic models and, hence, serves as a good starting point for further research on exchange rate pass-through to domestic prices. The results indicate that the degree of pass-through could be much larger in EMU than is expected on basis of the degree of openness of the EMU economy. Thus, further research on this issue is evidently needed. – euro ; exchange rate ; inflation ; export demand ; monetary policy
Abstract (Translated): 
Työssä tarkastellaan valuuttakurssin merkitystä EMU-alueen inflaatiolle. Kysymys on keskeinen rahapolitiikan kannalta: euron noin 20 prosentin heikkeneminen puolentoista vuoden aikana on aiheuttanut EMU-alueen hintoihin voimakkaita nousupaineita. Euroopan keskuspankki (EKP) on joutunut antamaan valuuttakurssille inflaatiokehitystä ennakoivassa analyysissä keskeisen roolin. Valuuttakurssi vaikuttaa vientikysyntään aiheuttaen inflaatiopaineita kasvavan kokonaiskysynnän kautta. Toisaalta valuuttakurssi vaikuttaa suoraan kuluttajahintaindeksiin, kun tuontitavaroiden ja tuotantopanosten hinnat nousevat. Työssä rakennetaan kaksi yksinkertaista mallia, joissa kuvataan valuuttakurssin ja näiden muuttujien välistä yhteyttä. Vientikysyntää selitetään valuuttakurssin lisäksi ulkomaisella kysynnällä, mitä kuvaa Yhdysvaltojen tuotannon kasvu. Tulokset eivät osoita odotettua heikon valuutan ja kasvavan vientikysynnän yhteyttä. Sen sijaan Yhdysvaltojen talouden kasvu johtaa selkeästi lisääntyneeseen vientiin EMU-alueelta. Kuluttajahintojen muutosta puolestaan selitetään valuuttakurssil- la, kotimaisen tuotannon kasvulla kuvattuna teollisuustuotannolla sekä maailman markkinahin- noilla. Tämän yhtälön testitulokset näyttävät hyvin selkeän yhteyden heikon valuutan ja kiihtyvän inflaation välillä. Myös maailman markkinahintojen nousu nostaa kotimaisia hintoja. Sen sijaan kotimaisen tuotannon nousu ei näytä vaikuttavan inflaatioon. Tämä ongelma saattaisi ratketa käyttämällä selittäjänä tuotantokuilua. Työssä käytetyt perusmallit ja niillä saadut tulokset toimivat hyvänä lähtökohtana valuuttakurssin välittymistä analysoivalle jatkotutukimukselle. Saadut tulokset antavat viitteitä siitä, että valuuttakurssin välittyminen EMU-alueelle saattaa olla huomattavasti voimakkaampaa kuin voisi odottaa alueen avoimuuden perusteella. Tulosten tarkentaminen ja jatkotutkimus ovat tärkeitä, jotta valuuttakurssin merkitys inflaatiokehitykselle ja sitä kautta EKP:n rahapolitiikalle voidaan hahmottaa nykyistä tarkemmin. – euro ; valuuttkurssi ; inflaatio ; vientikysyntä ; rahapolitiikka
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.