Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63861
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRantala, Olavien_US
dc.date.accessioned2012-09-21T11:01:10Z-
dc.date.available2012-09-21T11:01:10Z-
dc.date.issued2003en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/63861-
dc.description.abstractTutkimuksessa kehitetään toimialojen t&k-panostusten ekonometrista ennustejärjestelmää ja arvioidaan julkisen t&k-rahoituksen vaikutusta yritysten omarahoitteisiin t&k-panostuksiin toimialatasolla. Keskeinen tulos on, ettei julkinen t&k-rahoitus ainakaan syrjäytä yritysten omia t&k-panostuksia. Tämä vastaa aiempia suomalaisia yritystason aineistoilla saatuja tutkimustuloksia. Toimialatason estimointitulosten perusteella voidaan todeta pikemminkin, että julkisen t&k-rahoituksen vaikutus yritysten omarahoitteisiin t&k-panostuksiin on pääsääntöisesti neutraali ja mahdollisesti joillakin toimialoilla positiivinen. Erilliskysymyksenä selvitetään Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton investointitiedustelussa koottavien yritysten kotimaisia t&k-panostuksia koskevien tietojen käyttökelpoisuutta arvioitaessa t&k-menojen viimeaikaista toimialakohtaista kehitystä Tilastokeskuksen ja OECD:n t&k-tilastojen mittaustavan mukaisesti. Näyttää siltä, että investointitiedustelu antaa keskimäärin melko oikean arvion yritysten t&k-menojen kehityksestä kyselyvuonna.en_US
dc.language.isofinen_US
dc.publisher|aThe Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |cHelsinkien_US
dc.relation.ispartofseries|aETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |x876en_US
dc.subject.jelO38en_US
dc.subject.ddc330en_US
dc.subject.keywordT&k-intensiteetti, julkinen t&k-rahoitusen_US
dc.subject.keywordR&D intensityen_US
dc.subject.keywordpublic R&D financingen_US
dc.subject.stwInnovationspolitiken_US
dc.subject.stwBetriebliche Forschungen_US
dc.subject.stwFinnlanden_US
dc.titleYritysten T&K-Panostusten määräytyminen ja julkisen T&K-Rahoituksen vaikutus toimialatasollaen_US
dc.typeWorking Paperen_US
dc.identifier.ppn37346536Xen_US
dc.description.abstracttransThis study develops a sectoral econometric forecasting model of business enterprise R&D inputs and tests the impact of public R&D financing on privately financed R&D. The main result is that public R&D financing does not crowd out privately financed R&D. This result is in line with the conclusions reached by previous Finnish econometric studies that have employed company-level data. The results of this study, based on sectoral time series data, indicate that the impact of public R&D financing on privately financed R&D is mainly neutral or possibly positive in some sectors of the economy.en_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen_US

Files in This Item:
File
Size
601.28 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.