Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63845
Authors: 
Rantala, Olavi
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 948
Abstract: 
Tutkimuksessa kehitetään toimialojen t&k-panostusten ja tuottavuuden ennustejärjestelmää, jota voidaan käyttää myös julkisen t&k-rahoituksen vaikuttavuutta tarkasteleviin simulointeihin. Kokonaistuottavuuden kasvua määrittävät mallissa keskeisesti toimialojen tuotannon laadun ja pääomakannan laadun paraneminen. Investointitavaroita tuottavien toimialojen t&k-panostusten lisäys johtaa mallissa pitkäaikaiseen pääomakannan laadun paranemisen kautta välittyvään kokonaistuottavuuden kasvuvaikutukseen. Investointitavaroita tuottaville toimialoille annetulla julkisella t&k-rahoituksella on siten merkittävä vaikutus kansantalouden kokonaistuottavuuden kasvuun. Toisaalta julkisen t&k-rahoituksen budjettirajoite heikentää t&k-politiikan vaikutusmahdollisuuksia suuren t&k-varannon omaavilla toimialoilla. Tutkimuksessa tarkastellaan mallilla tehtyjä toimialojen t&k-panostusten ja tuottavuuden ennusteita vuoteen 2015. Yritysten t&k-menojen kasvun pysähtyminen 2000-luvun alkuvuosina ja viime vuosikymmenen kehitykseen verrattuna hidas kasvu tulevaisuudessa johtaa arvion mukaan pitkällä ajalla kansantalouden kokonaistuottavuuden kasvun heikkenemiseen.
Abstract (Translated): 
This study develops a sectoral econometric forecasting model of total factor productivity (TFP). In this model, sectoral TFP growth is determined by the direct impact of research and development (R&D) inputs on the volume of production via the improvement in the quality of production as well as by the diffusion of new technology through purchases of investment goods from domestic sectors and from abroad. Improvements in the quality of the capital stock and production technology have large and persistent effects on productivity growth especially in the capital-intensive sectors of the economy. Policy simulations in the model show that an increase in the real R&D stock of the electrical equipment manufacturing industry produces the strongest impact on national TFP in Finland. However, if the budget constraint of public R&D financing is taken into account, many other industrial sectors and the business service sector are ranked higher in the effectiveness of public R&D financing.
Subjects: 
T&k-panostukset
tuotannon laatu
kokonaistuottavuus
R&D
quality of production
total factor productivity
JEL: 
C53
D24
O38
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
477.79 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.