Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/63842 
Erscheinungsjahr: 
2004
Schriftenreihe/Nr.: 
ETLA Discussion Papers No. 940
Verlag: 
The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), Helsinki
Zusammenfassung: 
Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu maailmankaupan vapautumisen taloudellisia vaikutuksia verraten globaalin vapaakaupan ja alueelliseen integraatioon (regionalismiin) perustuvia kehitystä. Tarkastelu perustuu laskettavaan yleisen tasapainon GTAP-malliin. Tulokset osoittavat, että globaali vapaakauppa lisää kaikkien tarkasteltavien maiden ja alueiden taloudellista hyvinvointia suhteessa kolminapaiseen maailmantalouteen, jossa EU25, NAFTA ja Aasian vapaakauppa-alue muodostavat vahvat alueelliset integraatiojärjestelyt. Nykytilanteeseen verrattuna tämä ei kuitenkaan päde, koska EU:n uudet jäsenmaat menettävät taloudellista hyvinvointia etenipä maailmankaupan vapautuminen alueellisesti tai globaalisti. Toimialatasolla maailman tuotannon rakenne keskittyy alueellisesti erityisesti maataloudessa, tekstiili-, paperi- ja autoteollisuudessa sekä energiasektorilla. Toimialatasolla simuloidut tulokset kertovat selkeästi myös sen, että Suomen suhteellisen edun toimialat (paperi-, metallituote- ja elektroniikkateollisuus) näyttävät menestyvän tuotantomielessä paremmin aidosti globaalissa vapaakaupassa kuin alueellisessa integraatiossa. Merkittävä ero Suomen ja muiden EUmaiden välillä on, se että Aasian vapaakaupparatkaisu on muille EU-maille erityisesti elektroniikkateollisuuden tuotannon kannalta globaalia integraatiota parempi vaihtoehto.
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
155.16 kB

Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.