Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63828
Authors: 
Kaitila, Ville
Nikula, Nuutti
Karsai, Judit
Year of Publication: 
2006
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1061
Abstract: 
Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten yritysten kokemuksia ja tulevaisuuden liiketoimintanäkymiä Tšekissä, Slovakiassa, Unkarissa ja Sloveniassa (KIE4-maat). Tutkimuksessa arvioidaan ensin näiden maiden talouden tilaa ja kehityssuuntaa. Mailla on erilaisia kansantaloudellisia haasteita. Tämän jälkeen analysoidaan tekemämme yrityskyselyn tulokset. Kysely uunnattiin KIE4-maiden markkinoilla toimiville suomalaisyrityksille. Tulosten mukaan kasvavat paikalliset markkinat ja maiden EU-jäsenyys ovat tärkeimmät liiketoimintaa tukevat tekijät. Kyselyyn vastanneet yritykset aikovat edelleen laajentaa toimintaansa KIE4-maissa. Haastattelimme lisäksi erikseen joidenkin suomalaisten Unkarissa tuotannollista toimintaa harjoittavien yritysten johtoa. Tutkimuksessa on lisäksi unkarilaisen tutkijan tarkastelu Unkarin talousnäkymistä sekä maan investointija yritysilmapiiristä. KIE4-maiden markkinoiden koko ja kasvupotentiaali ovat suomalaisille yrityksille mahdollisuus. Jatkossa kilpailu paikallisilla markkinoilla kuitenkin lisääntyy edelleen.
Subjects: 
Tšekki, Slovakia, Unkari, Slovenia, yritystoiminta, kansainvälistyminen, suorat sijoitukset, ulkomaankauppa
JEL: 
F15
L16
E60
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.