Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63826
Authors: 
Valkonen, Laura
Year of Publication: 
2006
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1033
Abstract: 
Perhevapaiden vaikutuksesta miesten ja naisten välisiin palkkaeroihin tiedetään hyvin vähän. Tässä katsauksessa pureudutaan empiiriseen kirjallisuuteen koskien perhevapaiden vaikutusta naisten ura- ja palkkakehitykseen. Suomalaisen empiirisen tutkimustiedon puuttuessa, tässä katsauksessa selvitetään, mitä olemassa oleva kansainvälinen empiirinen tutkimus pystyy kertomaan perhevapaiden roolista naisten urakehityksessä muissa Pohjoismaissa sekä Saksassa ja Iso-Britanniassa. Työmarkkinoilta poissaolo perhesyistä johtuen näyttää vaikuttavan negatiivisesti naisten inhimillisen pääoman tasoon ja tätä kautta myös heidän ansioihinsa. Äitien heikentynyt osaamistaso kasvaa kuitenkin nopeasti näiden palatessa töihin, jolloin perhevapaiden palkkavaikutus vaimenee ajan myötä. Osa perhevapaiden negatiivisesta palkkavaikutuksesta selittyy myös äitien valikoitumisella aloille, joissa palkkataso on alhainen mutta joissa perheen ja uran yhdistämiseen suhtaudutaan suopeasti.
Subjects: 
Naisten ja miesten välinen palkkaero, perhevapaat, julkisen vallan politiikka
JEL: 
J16
J24
J31
J38
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
196.07 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.