Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63819
Authors: 
Luukkonen, Terttu
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 938
Abstract: 
Tämä raportti koskee biotekniikka-alan patentointikäytäntöjä. Keksintöjen hyödyntämisen turvaaminen patenttien avulla on biotekniikka-alalla erittäin tärkeää pitkien tuotekehittelyprosessien vuoksi. Silti kaikki alan yritykset eivät patentoi. Lääkekehitysyritykset patentoivat eniten ja tällä sovellusalueella tuotteiden kehittämisja hyväksymisprosessit ovat pisimpiä. Erilaiset aineettomien oikeuksien suojaamistavat täydentävät toisiaan sen sijaan, että ne olisivat toistensa vaihtoehtoja. Selvitys osoitti edelleen, ettei tietojen tulkinta ole helppoa eri tietolähteiden erojen vuoksi. Silti voidaan todeta, että suomalaisten patentointi biotekniikka-alalla kasvoi varsin voimakkaasti 1990-luvulla. 2000-luvun alun laskevien patentoimismäärien perusteella on vielä liian aikaista todeta, ovatko kysymyksessä patentoinnin määrällinen lasku vai vain viiveet patentointiprosessissa. Erityisesti Euroopan Patenttijärjestelmässä havaittiin suuria viiveitä patentoimisprosessissa.
Abstract (Translated): 
This paper reports some experimental results obtained in a study of biotechnology patenting in Finland, particularly by biotechnology companies. Securing the commercial utilisation of inventions through patenting is highly important in the biotechnology field. Still, not all companies patent. Drug development companies patent more than other biotechnology companies, perhaps reflecting the fact that firms in the application area face the longest product development and approval times. Companies tend to pursue different ways of securing immaterial rights, which appear to be complementary, not substitutes. The study showed that interpreting the findings is difficult because of differences in the data sources. Nevertheless, overall, Finnish patenting activity in the biotechnology area grew substantially in the 1990s. A declining trend in patenting emerged in the early 2000s, but it may be the result of delays in the patenting process. Delays are quite long, particularly in patent applications filed through the European Patenting Office.
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
327.56 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.