Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63793
Authors: 
Lessig, Jyrki
Year of Publication: 
2005
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 975
Abstract: 
Työssä tutkitaan suhdannevaihteluiden symmetriaa Ruotsin ja sen kauppakumppanien välillä 1800-luvulla. Tutkimuksessa pyritään tuomaan esille ajassa tapahtuvan muutoksen merkitys suhdannevaihteluiden symmetriakehitykselle. Ajassa tapahtuneen muutoksen lisäksi kiinnitetään huomio taloustieteellisessä kielenkäytössä käytettyyn jakoon pitkään ja lyhyeen aikaväliin. Ruotsi onnistui integroitumaan Länsi-Euroopan maiden ensimmäistä maailmansotaa edeltäneeseen valuuttaliittoon, kultakantaan. Kultakantakauden päättyessä sen talouden rakenne oli muuttunut aikaisempaa selvästi yhdenmukaisemmaksi tärkeimpien kauppakumppanien kanssa. Tästä johtuen myös suhdannevaihtelut keskeisten kauppakumppanien välillä olivat aikaisempaa selvästi symmetrisempiä ensimmäistä maailmansotaa edeltäneiden 10 vuoden ajan.
Subjects: 
Suhdannevaihtelut, taloushistoria, taloudellinen integraatio, kultakanta, optimaalinen valuutta-alue, Ruotsi
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
319.66 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.