Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63785
Authors: 
Ali-Yrkkö, Jyrki
Ylä-Anttila, Pekka
Year of Publication: 
2002
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 831
Abstract: 
Tässä raportissa tarkastellaan pääkonttorien sijaintia, yritysten kansainvälistymistä sekä verotusta. Etenkin suomalaiset suuryritykset ovat kansainvälistyneet hyvin pitkälle. Tutkimuksen mukaan yritysten tekemiä ulkomaisia investointeja selittävät etenkin kohdemarkkinoiden koko, ja maan kehitystaso. Yritys- ja henkilöverotuksella on jonkinlainen rooli ulkomaisten investointien kohdentumisessa, mutta verotus ei ole näiden investointien ensisijainen päätöskriteeri. Sen sijaan yritysten sijaintipäätökset syntyvät monen tekijän yhteisvaikutuksena. Vaikka sekä Suomessa että Ruotsissa yritysten pääkonttorien muutto ulkomaille on tapahtunut lähes kokonaan yrityskauppojen ja fuusioiden yhteydessä, pääkonttoritoimintojen siirtymistä on tehty myös ilman yritysjärjestelyitä. Verotuksella voi olla ratkaiseva merkitys erityisesti silloin, kun kaksi tasavahvaa yritystä yhdistyy. – Pääkonttori ; kansainvälistyminen ; verotus ; vero ; ulkomaiset investoinnit ; ulkomainen omistus
Abstract (Translated): 
The report looks at internationalisation of business, factors affecting the location of corporate headquarters, and the role of taxation. Most of the large Finnish companies have rapidly increased their foreign direct investment and globalised their business during the last 10 – 15 years. Main factors explaining the foreign investment are the size of the market and the income level of the host country. Taxation affects too, but is not necessarily among the most important criteria. Firms’ locational decisions are an outcome of interaction and combination of several factors. Both in Finland and Sweden relocations of headquarters have, in most cases, taken place as a consequence of a merger or an acquisition. However, there are few cases when the relocation decision has been made independently of M&A. Taxation might have an important role as a location factor when two equal companies merge.—Headquarters ; Internationalisation ; Taxation ; Tax ; FDI ; Foreign ownership
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.