Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63784
Authors: 
Koski, Heli
Year of Publication: 
2000
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 725
Abstract: 
In the presence of network externalities, demand is strongly affected by major technology diffusion processes. Therefore, not only sales levels, but also the installed user base of network technologies may influence R&D intensity via the price mechanism. This causality may, however, not be unidirectional. This paper develops and tests an econometric model that allows both contemporaneous correlation and inter-temporal feedback between the processes of technology creation and diffusion. We use industry-level data from 1980 to 1995 to empirically explore the patterns of causality between the evolution of communications networks and the determination of the R&D intensity of the communications sectors among OECD countries.
Abstract (Translated): 
Verkostovaikutusten luonnehtiessa markkinoita teknologioiden leviämisellä on merkittävä vaikutus markkinakysyntään. Tämän takia teknologioiden menekin lisäksi myös verkostoteknologioiden käyttäjämäärä saattaa vaikuttaa T&K -intensiteettiin markkinoiden hintamekanismin kautta. Tämä kausaalisuussuhde ei kuitenkaan ole välttämättä yksisuuntainen. Raportoitu tutkimus esittää ja testaa ekonometrista mallia, joka sallii sekä samanaikaisen korrelaation että yli ajan ulottuvan takaisinkytkennän teknologioiden kehittämis- ja leviämisprosessien välillä. Kausaalisuussuhteita viestintäverkostojen leviämisen ja viestintäsektorin T&K -intensiteetin välillä tutkitaan empiirisesti käyttäen OECD-maita koskevaa toimialatason aineistoa aikaväliltä 1980- 1995.
Subjects: 
Network effects
feedback mechanism
R&D intensity
technology diffusion
Verkostovaikutukset, takaisinkytkentä –mekanismi, T&K -intensiteetti, teknologioiden leviäminen
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
113.19 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.