Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63779
Authors: 
Maliranta, Mika
Rouvinen, Petri
Year of Publication: 
2003
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 852
Abstract: 
This report concludes the first phase of The economic effects of information and communication technology research project. Its primary objectives were to compile the necessary data, establish research links, and conduct preliminary analysis. The findings show that widespread use of ICT is indeed quite recent. Contrary to what was believed in the midst of the ‘new economy’ boom, the increasing use of ICT is primarily a ‘within firms’ phenomenon, i.e., the contribution of restructuring to the observed changes in the aggregate ICT-intensity is rather marginal. Decompositions nevertheless suggest that experimentation and selection are quite intense among young ICTintensive firms. After controlling for industry and time effects as well as labor and other firm-level characteristics, the excess productivity of ICT-equipped labor ranges from eight to eighteen per cent. The effect is manifold in younger firms and in ICT-providing branches. The finding with respect to firm age is consistent with the need of ICT-complementing organizational changes. The finding on ICT-providing branches is not driven by the communications equipment industry but rather by ICT services. Overall, the ICT-induced excess productivity seems to be somewhat higher in services than in manufacturing. Manufacturing firms benefit in particular from ICT-induced efficiency in internal whereas service firms benefit form efficiency in external communication. We find weak evidence for the complementary of ICT and education. – Productivity ; information and communication technology ; ICT ; new economy
Abstract (Translated): 
Tämän raportin myötä päättyy Tieto- ja viestintäteknologian talousvaikutukset -hankkeen esitutkimusvaihe, jonka tavoitteina olivat ICT-tutkimusta tukevien aineistojen ja tutkimusyhteyksien luonti sekä alustava tilastollinen ja ekonometrinen analyysi. ICT laajamittainen käyttö suomalaisyrityksissä on suhteellisen uusi ilmiö. Toisin kun .uuden talouden. huumassa uskottiin, koko talouden tasolla havaittavaa ICT:n yleistymist ä ajaa yritysten sisällä tapahtuva kehitys, ei niinkään rakennemuutos eli ICTintensiivisten yritysten (synty ja) potentiaalisesti ripeämpi kasvu. Näyttäisi kuitenkin silt ä, että sinänsä rakennemuutos . kokeilu, valikoituminen ja .luova tuho. . nuorten ICTintensiivisten yritysten keskuudessa on voimakasta. Kun toimiala-, suhdannesykli- ja yrityskohtaisten tekijöiden (mm. osaamistaso ja pääomakanta) vaikutus huomioidaan, ICT parantaa työntekijän tuottavuutta kahdeksasta kahdeksaantoista prosenttia. Tuottavuusvaikutus on moninkertainen uudemmissa yrityksiss ä. Tämä löydös viittaa täydentävien organisatoristen innovaatioiden merkitykseen tuottavuusvaikutusten aikaansaamiseksi. ICT:tä tuottavat alat näyttävät olevan selvästi parempia myös ICT:n hyödyntämisessä, eikä tämä löydös liity viestintävälinevalmistukseen eikä myöskään ao. alojen yleisesti ottaen korkeaan tuottavuuteen ja sen ripeään kasvuun. Vaikutukset palveluissa ovat teollisuutta suurempia. Teollisuusyritykset hyötyvät enemmän sisäisiä ja palveluyritykset ulkoisia tietovirtoja tehostavista teknologioista. – Tuottavuus ; tieto- ja viestintäteknologia ; ICT ; uusi talous
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.