Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63778
Authors: 
Maliranta, Mika
Rouvinen, Petri
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 919
Abstract: 
Labor productivity effects of portability as well as wireline and wireless connectivity of information and communication technology (ICT) are studied with Finnish firm-level data. It is found that a computer with only processing and storage capabilities boosts labor productivity by 9% (corresponding to 5% output elasticity), portability by 32%, wireline connectivity by 14%, and wireless connectivity by 6%. Findings are in line with previous literature and comparisons to ICT costs suggest that firms equate marginal costs and returns. While increasing ICT penetration can no longer be a major source of productivity growth in developed economies, the studied new characteristics can. – Productivity ; Computer ; ICT ; Information and communication technology ; LAN ; Local area network ; Mobility ; Portability ; Wireless
Abstract (Translated): 
Tässä paperissa tutkitaan tieto- ja viestintäteknologialaitteiden kannettavuuden sekä langallisten ja langattomien tietoliikenneominaisuuksien tuottavuusvaikutuksia suomalaisella yritysaineistoilla. Tulokset osoittavat, että digitaalisen tiedon prosenssointi- ja tallennusominaisuudet nostavat työn tuottavuutta 9 % (vastaten 5 % tuotosjoustoa), kannettavuus 32 %, langallinen tietoliikenne 14 % ja langaton 6 %. Tulokset ovat yhdenmukaisia aiemman kirjallisuuden kanssa ja niiden mukaan yritykset investoivat tietotekniikkaan tasolla, jolla rajakustannukset ja -hyödyt muodostuvat yhtäsuuriksi. Tietotekniikan käytön leviäminen sinänsä ei enää voi olla tuottavuuskasvun lähde kehittyneissä talouksissa, mutta käsitellyt uudet ominaisuudet voivat. – Tuottavuus ; tietokone ; ICT ; tieto- ja viestintäteknologia ; LAN ; lähiverkko ; liikkuvuus ; kannettavuus ; langaton
JEL: 
D24
J24
L23
O33
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
176.65 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.