Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63768
Authors: 
Sydänmaanlakka, Pentti
Year of Publication: 
2000
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 742
Abstract: 
Human resource management is experiencing a time of great changes and is, thereby, facing new challenges and roles. It is no longer enough merely to adapt to the ongoing changes. Instead human resource management needs to increase its concern of how to create the future. Old beliefs, thinking patterns and ways of action do not allow this, however. The basics of human resource management have to be re-shaped by new thinking to enable the building of a new framework that helps perceiving the features of the new economy. These are the lines along which the present paper proceeds.
Abstract (Translated): 
Yrityksissä tapahtuva henkisen pääoman hallinta (HRM) on suurten muutosten kohteena. Edessä ovat uudet haasteet ja roolit. Enää ei riitä, että HRM sopeutuu menossa oleviin muutoksiin. Henkisen pääoman hallintastrategioiden linjauksissa tulisi päinvastoin kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, miten tulevaisuuteen pystyttäisiin myös vaikuttamaan. Vanhat luulot, ajattelumallit ja toimintatavat eivät tätä salli. Tästä syystä HRM:n perusteita on muokattava uusia ajattelumalleja heijastaviksi, jotta syntyisi uusi kehys, jonka avulla uuden talouden piirteet olisivat helpommin ymmärrettävissä. Näitä linjoja pitkin etenee käsillä oleva kirjoitus.
Subjects: 
human resource management
HRM
new economy
henkisen pääoman hallinta
HRM
uusi talous
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.