Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63760
Authors: 
Maliranta, Mika
Year of Publication: 
2005
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 965
Abstract: 
The direct contribution of foreign-owned companies (FOCs) to productivity-enhancing intra-industry restructuring in Finnish manufacturing is analyzed by means of a productivity decomposition method. It is found that the FOCs have had an increasing role on the micro-level productivity dynamics after the liberalization of the foreign-ownership legislation in 1993. However, when proportioned to the employment share, the change of their contribution seems less outstanding. Initially the restructuring component of the FOCs was disproportionally large but had normalized by the end of the 1990s.
Abstract (Translated): 
Tutkimuksessa selvitetään ulkomaalaissomisteisten yritysten suoraa vaikutusta tuottavuutta vahvistavaan, toimialojen sisällä tapahtuvaan toimipaikkarakenteiden muutokseen Suomen teollisuudessa. Kysymystä on tutkittu tuottavuuden hajontamenetelmää käyttäen. Havaitaan, että ulkomaalaisomisteisten yritysten merkitys tuottavuuden mikrotason dynamiikalle on lisääntynyt vuonna 1993 tapahtuneen ulkomaalaisomistuksen liberalisoinnin jälkeen. Toisaalta kun ulkomaalaissomisteisten yritysten kontribuutio suhteutetaan niiden työllisyysosuuteen, kontribuution muutoksen merkitys näyttää vähemmän esiinpistävältä. Alussa ulkomaalaisomisteisten yritysten merkitys oli suhteellisesti ottaen suuri, mutta tilanne tasaantui 1990-luvun jälkipuoliskolla.
Subjects: 
Foreign ownership
productivity decomposition
productivity-enhancing restructuring
Ulkomaalaisomistus
tuottavuuden dekomponointi
tuottavuutta vahvistava rakennemuutos
JEL: 
F23
O33
O47
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
140.88 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.