Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63755
Authors: 
Lindström, Maarit
Year of Publication: 
2005
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 981
Abstract: 
Tutkimuksessa tarkastellaan ns. luovien toimialojen ja kulttuurialojen merkitystä Suomen kansantaloudessa tilastollisen lähdemateriaalin valossa. Erityistarkastelussa on taidekoulutettujen sijoittuminen alueittain ja toimialoittain Suomessa perustuen Tilastokeskuksen Fleed -tietokantaan (Finnish Longitudinal Employer-Employee Data of Statistics Finland). Tulokset osoittavat, että kulttuuritoimialat ovat kooltaan ja taloudelliselta painoarvoltaan varsin heterogeeninen ryhmä. Parhaimmat näkymät näyttävät olevan muotoilulla ja viihdetuotteilla sekä palveluilla. Kulttuuristen elementtien, kuten muotoilun, nykyistä tehokkaampi huomioiminen ja hyödyntäminen muilla toimialoilla on edellytys kulttuuristen toimialojen nykyistä merkittävämmälle kasvulle. Tällä hetkellä taidekoulutuksen saaneet työntekijät sijoittuvat maantieteellisesti vahvasti Uudellemaalle ja pääkaupunkiseudulle ja suurin työllistävä toimialaryhmä on muu liike-elämää palveleva toiminta.
Subjects: 
luovat alat, kulttuurialat, taidekoulutetut, Suomen talous
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
160.31 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.