Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63744
Authors: 
Ali-Yrkkö, Jyrki
Year of Publication: 
2006
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1059
Abstract: 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yritysten tekemiä ulkoistuksia sekä toimintojen siirtoja maasta toiseen. Tutkimustulosten mukaan 2000-luvun alkupuoliskolla Suomesta on siirtynyt ulkomaille toimintoja yhteensä noin 10 000-23 000 henkilötyövuoden verran. Vuositasolla tämä vastaa noin 1-2.5 % Suomessa vuosittain syntyvästä ja tuhoutuvasta työpaikkojen määrästä. Suurin osa ulkomaille siirtyneistä tehtävistä on koskenut valmistustoimintaa. T&ktoimintaa on Suomesta siirretty ulkomaille hyvin vähän. Ulkoistukset ovat kaikkein yleisintä palvelutoiminnoissa, mutta myös valmistus- ja t&k-toimintaa on ulkoistettu muille yrityksille. Tuotantotoiminnan ulkoistusten päämotiivit ovat olleet kapasiteetin ja joustavuuden lisääminen sekä kustannussäästöt. T&k-toiminnan ulkoistuksilla on useimmiten pyritty teknologian/ osaamisen hankkimiseen, joustavuuden lisäämiseen ja alhaisempiin kustannuksiin.
Subjects: 
investoinnit, tuotannonsiirto, t&k, ulkoistus, monikansallinen yritys, palvelut.
JEL: 
D24
F21
F23
F29
L24
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
207.67 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.