Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63712
Authors: 
Pelkonen, Panu
Year of Publication: 
2002
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 788
Abstract: 
Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton vuosittain teettämän työvoimatiedustelun aineistosta voidaan muodostaa kaksi tarkasti määriteltyä rekrytointiongelmien mittaria, joita on mahdollista soveltaa joko toimiala- tai toimipaikkakohtaisesti. Näiden kahden mittarin yhteyksiä toimipaikkarakenteeseen sekä tuotantoon arvioidaan teollisuustoimialoittain vuosina 1987-2000. Osoittautuu, että toimipaikan koon ja rekrytointiongelmien yhteys on kaksijakoinen: suuremmat toimipaikat kärsivät useammin rekrytointiongelmista, mutta pienempien toimipaikkojen rekrytointiongelmat ovat vakavampia. Vuoden 2000 rekrytointiongelmat ovat 1980-luvun loppuun verrattuna pienempiä ja harvemmille toimialoille keskittyneitä, mutta voidaan väittää, että määrällisesti eräiden toimialojen rekrytointiongelmat ovat yhtä vakavia kuin 1980-luvun lopun rekrytointiongelmat. Nämä toimialat ovat sähkötekninen, kulkuneuvo, kumija muovituote sekä metallituoteteollisuus. Rekrytointiongelmien kehitykseen vaikuttaa lyhyellä aikavälillä ennen kaikkea tuotannon ja työttömyyden kehitys. Viitteellistä näyttöä löytyy myös sille, että muillakin muuttujilla, kuten tehdyillä työtunneilla, tuntipalkoilla ja toimialan keskittymisasteella on yhteyksiä rekrytointiongelmiin. – rekrytointiongelmia ; teollisuus ; toimipaikan koko ; tuotanto
Abstract (Translated): 
Based on industry-wide surveys compiled by the Confederation of Finnish Industry and Employers, we create two accurately defined indicators of recruitement problems for the Finnish industry sector. These measures can be used at both firm and aggregate level and they cover the years 1987-2000. We find that the difficulties to recruit suitable labour are related to firm size in two ways: Larger firms have a higher overall probability of facing recruitment problems, but the problems that the smaller firms experience are more severe. Compared to the end of the 1980s, the recruitment problems in 2000 were concentrated to fewer sectors. Still, it can be argued that in some sectors the shortages of labour are comparable to the situation in the late 1980s. The recruitment problems are most prominent in sectors that produce electrotechnical equipment, plastics and rubber, fabricated metal products and ships and transport products. In the short run, the dynamics of the two indicators are mainly detemined by the dynamics in output and unemployment. There is also some evidence that working hours per worker, hourly wages and sector dominance of large firms affect the indicators of recruitment problems.
Subjects: 
firm size
industry
output
recruitment problems
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.