Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63708
Authors: 
Kaitila, Ville
Nevalainen, Anni
Maliranta, Mika
Mankinen, Reijo
Year of Publication: 
2008
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1123
Abstract: 
Tutkimuksessa vertaillaan työn tuottavuuden tasoja ja kehitystä maiden välillä. Tarkastelussa keskitytään erityisesti yrityssektoriin ja sen toimialoihin. Vertailuissa on käytetty useita eri aineistolähteitä, joihin kuuluvat Eurostatin tietokannat Structural Business Statistics ja Labour Costs Survey sekä EU KLEMS -hankkeen aineistot. Käyttämämme aineistokokoonpano tarjoaa mahdollisuuden vaihtoehtoisten tuottavuusmittojen laskemiselle. Vaihtoehtoisia tietoja käyttämällä saadaan parempi tuntuma tuottavuusvertailuihin liittyvistä epävarmuuksista kuin tukeuduttaessa vain yhteen aineistolähteeseen. Tulokset kertovat, että Suomi on noussut monella teollisuuden toimialalla kansainväliseen kärkijoukkoon. Myös monilla yksityisillä palvelualoilla on tapahtunut sangen myönteistä kehitystä muihin maihin verrattuna. Toisaalta Suomi on menettänyt merkittävän osan tärkeästä tuottavuuskasvunsa lähteestä, eli ns. perässätulijan edusta. Jatkossa on siten aikaisempaa vaikeampaa parantaa tuottavuutta muita maita nopeammin. Toisaalta suoritetut aineistoanalyysit kertovat tällaisiin tuottavuusvertailuihin sisältyvistä epävarmuuksista, jotka ovat sangen merkittäviä varsinkin yksityiskohtaista toimialajaottelua käytettäessä.
Abstract (Translated): 
We compare the levels and development of labour productivity in different countries, especially in the private sectors of the economies. We use several data sources, including the Eurostat Structural Business Statistics and Labour Costs Survey databases as well as the data available from the EU KLEMS project. This combination of data allows for a comparison of alternative productivity indicators. The calculations give us a better understanding of the uncertainties in productivity comparisons than if only one data source were used. The results indicate that Finland has joined the top league of countries in many sectors of manufacturing. There have also occurred favourable developments in many sectors of private services relative to other countries. On the other hand, Finland has thus by now lost most of its earlier source of productivity growth, i.e. its position as a catching-up country. Consequently, it will be more difficult to raise productivity faster than other industrialised countries in the future. Meanwhile, our separate analysis of available data sources indicates that cross-country comparisons of productivity involve a lot of uncertainties, especially when using data at very disaggregated sectoral levels.
Subjects: 
Tuottavuus
tuottavuuden mittaaminen
Productivity
measurement of productivity
JEL: 
O47
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
332.25 kB





Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.